Semesterlön vid sjukskrivning

FRÅGA
Arbetar med löner för ett byggföretag, som har timanställda arbetare. En man har varit sjukskriven ca 6 månader och kräver semesterlön 13% på 100 % av ej arbetad tid. Är detta rätt? Försäkringskassan betalar ju inte ut 100 % av lön efter 15 dagar. Tacksam för besked.
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om semesterlön finns i Semesterlagen. I lagen framgår att arbetstagare har rätt till diverse semesterförmåner, däribland semesterlön. Semesterlönen baseras på de dagar arbetstagaren arbetat. Det finns dock diverse undantag från detta, då arbetstagaren har rätt till semesterlön även ifall denne faktiskt inte utfört något arbete.

I 17 § framgår det att en arbetstagare har rätt till semesterlön även för de dagar denne är sjuk. En arbetstagare kan få semesterlön under sjukdom upp till 180 dagar under semesteråret. Ett semester år avser, enligt 3 §, 1 april till 30 mars.Frånvaron upphör att vara semesterlönegrundande då arbetstagaren varit helt eller delvis frånvarande från arbetet under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än fjorton dagar i en följd, enligt 17 § 2 st.

Därav stämmer det att din arbetstagare har rätt till semesterlön.

Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.

Med vänlig hälsning,

Erik Claeson
Fick du svar på din fråga?