Semesterlön

Har en fråga kring semesterlön och semestertillägg. Vi är ett företag utan kollktivavtal.

Hur mycket ska en anställd med fast månadslön på 50 000kr ha i semestertillägg? Vad jag förstår kan vi välja procentregeln eller sammalöneregeln? Vi har valt sammalöneregeln, men med 0,8% istället för 0,43%. Är det ok? Alltså månadslön + 800kr i semestertillägg per dag utbetalt när du har semester.

Den anställde säger att han ska ha 12,8% i semesterersättning (OBS han säger semesterersättning) när han tar ut semester. Han räknar så här:

Från 1 April förra året till 31 Mars tjänade han 600.000:- i lön. 600.000:- gånger 1,128 (12,8% semesterersättning) , det blir 676.800:-. Semesterersättning är 76.800:- för de 25 dagarna. 76.800:- delat på 25 dagar är lika med: 3072:-.

3072kr är alltså 1 semesterdag värd enligt honom. Han anser att han ska ha 50000 +2 (2dag sem)*3072kr+800kr i semestertillägg. Totalt 56144kr.

Semesterersättning får du väl utbetalt om du slutar och har intjänade dagar kvar. Då räknar man väl med 12% total lön förra året?

Tacksam för hjälp att få klarhet i detta så allt blir korrekt.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om ersättning vid semester regleras i semesterlagen. Som du nämner finns det två sätt att räkna ut semesterlönen på; sammalöneregeln (16a §) samt procentregeln (16 b §), vilket nämns i lagens 16 §. I de fall som enligt 16 § 2 st. inte är undantagna från användningen av sammalöneregeln är det upp till arbetsgivaren att välja vilken regel som ska tillämpas på arbetsplatsen. Har den anställde en fast månadslön kan sammalöneregeln väljas, vilket verkar vara aktuellt i det beskrivna fallet.

Semesterlön: Under semestern har de anställda rätt till en lite förhöjd lön s.k. semesterlön. Semesterlönen enligt sammalöneregeln består av månadslönen vid tidpunkten som den anställde tar ut sin semester (inklusive fasta lönetillägg) + ett semestertillägg om 0.43% av månadslönen per semesterdag. Procentsatsen kan i avtal bestämmas till en förmånligare procentsats än den lagen föreskriver då lagen är tvingande till den enskildes fördel men förmånligare semestervillkor är som utgångspunkt tillåtna. En procentsats på 0,8% är därmed tillåtet. En beräkning av semestertillägget för en person med månadslön på 50 000 kr med 2 semesterdagar skulle se ut på följande vis;

antalet semesterdagar x (0,8% x månadslönen)

2 x (0,008x50 000)= 800 kr

Semestertillägget uppgår alltså till 800 kr för två dagar vilket innebär ett tillägg om 400 kr per dag. Semesterlönen blir då månadslönen + semestertillägg x antal semesterdagar. 50 000 + 400x2= 50 800 kr i semesterlön.

En procentsats på 12,8 % är felaktig då man inte kan tillämpa både procentregeln och sammalöneregeln. Hade man tillämpat hans räkneexempel skulle han för sina 25 dagar alltså få en semesterlön på 146 800 (50 000+ 25x(3072+800). Detta inser man snabbt är högst orimligt och blir nästan trippla månadslönen vilket inte är storleken som var tänkt när man införde semesterlön.

Procentregeln är obligatorisk att tillämpa om den anställde ex. har en rörlig lön såsom provision som uppgår till mer än 10 % av den sammanlagda lönen under intjänadeåret eller om sysselsättningsgraden varierat eller ändrat sig under intjänandeåret. Föreligger inget av fallen som räknas upp i 16 § 2 st. p. 1-5 är det som sagt upp till arbetsgivaren att välja vilken regeln som ska tillämpas.

Det kan vara så att den anställde i ert fall har rörliga lönetillägg såsom övertid, OB, jour etc. och därför kommit fram till den nämnda procentsatsen men det funkar inte riktigt så vid uträkningen. Har den anställde haft rörliga lönetillägg under intjänande året som understiger 10 % av den totalt intjänade lönen kan sammalöneregeln fortfarande användas. Man gör då en avskild beräkning av den ersättningen som räknas ut på följande vis;

sammanlagda rörliga lönetilläggen under semesteråret x 12%.

Resultatet blir då storleken på semesterlönen för de rörliga kostnaderna. Observera att de rörliga kostnaderna inte ska ingå i den första beräkningen då inte är en del av den fasta lönen.

I räkneexemplet som du beskriver så kommer den anställde fram till att hen ska ha sin grundlön + semesterlönen med 12% av totala lönen. En sådan slutsats skulle innebär att den anställde får dubbel förmån som tidigare nämnt. När man använder procentregeln får man fram semesterlönen för hela dagen medan med sammalöneregeln beräknas semestertilläggets storlek som sedan läggs till på den fasta lönen per dag. Den ena beräkningen är alltså ett belopp som motsvarar den sammanlagda lönen för hela dagen medan den andra beräkningen motsvarar ett tillägg till den fasta lönen. Därför läggs även den andra beräkningen till på fasta lönen men detsamma kan inte göras med procentregeln.

Här illusteras det med ett kort exempel;

Procentregeln; 600 000 x 0,12= 72 000 72 000/25= 2 880 kr (semesterlön per heldag)

Sammalöneregeln; 50 000/ 21(genomsnittligt antal arbestdagar per månad)= 2380 kr per dag

Semesterlön: 2380 + 400 (semestertillägg med 0,8%)= 2780 kr per heldag.

Semesterersättning: Semesterersättning är den ersättning som utgår när anställningen upphör men den anställde inte hunnit erhålla semesterlön för intjänade semesterdagar, se. 28 §.

Hoppas att svaret var till hjälp!

Bästa hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”