Semesterledighet

FRÅGA
jag har en anställd som börjat sin tillsvidareanställning den 1 november 2016, hon har bokat semester i två veckor nu i slutet på december utan att få tillstånd till detta, vad kan jag göra? Har hon ens rätt att ta ut obetalda dagar?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om semester finner du i Semesterlagen. Där gör man skillnad mellan rätten till ledighet och rätten till betald ledighet.

Rätten till ledighet
Utgångspunkten är att varje arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar under varje semesterår. Semesterlagen . Ett semesterår löper från den 1 april ett år till den 31 mars påföljande år, Semesterlagen . Om en anställning påbörjas efter den 31 augusti har arbetstagare dock endast rätt till 5 semesterdagar under det resterande semesteråret, dvs. fram till den 31 mars, Semesterlagen .

Rätten till betalning under ledigheten
I Semesterlagen finns inte bara regler om hur många dagar en arbetstagare har rätt att vara ledig utan även regler om under hur många av dessa dagar arbetstagaren har rätt till ersättning. Rätten till ersättning är kopplat till regler om intjänande och intjänandeår. Ett intjänandeår löper från den 1 april ett år till den 31 mars påföljande år. Det är alltså samma tid som för ett semesterår. Skillnaden är att ett intjänandeår löper året innan ett semesterår. Detta innebär att en arbetstagare måste tjäna in betald semester i förväg. Om en arbetstagare har varit anställd under ett helt intjänandeår, har han/hon rätt till 25 betalda semesterdagar under påföljande år, dvs. under semesteråret. Om arbetstagaren däremot endast har varit anställd under delar av intjänandeåret, kan det vara så att arbetstagaren inte fullt ut har tjänat in rätt till betald semester. En sådan arbetstagare har dock fortfarande rätt till semesterdagar, men obetalda sådana. En arbetstagare som bara varit anställd ett år eller mindre, kommer under det pågående semesteråret endast ha rätt till ett fåtal betalda semesterdagar eller inga alls eftersom betald semester måste intjänas året innan.

Arbetsgivare och arbetstagare (eller dennes fackförbund) får komma överens om hur semesterdagarna ska förläggas. Om någon överenskommelse inte kan nås, är det i sista hand arbetsgivaren som bestämmer hur semestern ska förläggas, se Semesterlagen 11§ 1st.

Semesterlagen innehåller inga regler om sanktioner för den arbetstagare som bryter mot lagen. Om arbetstagaren tar semester trots att hon inte fått rätt till det, kan hennes agerande dock ses som olovlig frånvaro eller order- eller arbetsvägran, vilket kan finnas anledning att se allvarligt på. Detta är dock något som måste bedömas i det enskilda fallet.

Viktigt att notera är också att vissa regler i Semesterlagen är semidispositiva (se Semesterlagen 2a§). Detta innebär att det kan ha avtalats om annat i kollektivavtal och i sådana fall ska kollektivavtalet gälla före Semesterlagens regler. Det är därför viktigt att även se över tillämpligt kollektivavtal.

Sammanfattningsvis, bör den anställde i ditt fall ha rätt till 5 dagars semester utan ersättning eftersom anställningen påbörjades efter den 31 augusti i år och den anställde inte hunnit tjäna in några betalda semesterdagar. Jag råder dig att klargöra för den anställde vad som gäller och reda ut de oklarheter som kan finnas mellan er.

Hoppas mitt svar har varit till din hjälp!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (326)
2020-11-30 Har man rätt till semesterersättning när man är sjukskriven?
2020-11-21 Ska man behöva förutsätta att semesterersättningen ingå i lönen?
2020-11-05 Får arbetsgivaren lägga in semesterdagar istället för lön?
2020-10-31 Rätt till semesterersättning

Alla besvarade frågor (86911)