Semestergrundande sjukskrivning

FRÅGA
Hej. Jag va anställd på ett företag . Jagblev sjukskriven feb för utmattning och gick på rehab. Va sjukskriven c.a 11 månader företaget är under konkurs . Har jag rätt till semesterdagar när jag va sjukskriven och om jag har hur många är det. Har nämligen lite problem med konkursförvaltaren
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätt till semesterlön under sjukskrivning

Rätten till semester regleras i semesterlagen (SemL). En sjukskrivning påverkar inte antalet semesterdagar man har rätt till, men däremot rätten till ersättning vid semesterledighet. Frågan blir därför hur stor del av din sjukskrivning som är semesterlönegrundande.

Vid sjukdom är 180 dagar sjukskrivning per intjänandeår semesterlönegrundande. Det finns dock begränsningar för den som varit borta under ett helt intjänandeår, något som dock inte berör dig (17 § SemL). Ett intjänandeår sträcker sig mellan den 1 april och 31 mars (3 § SemL).

Beräkning i ditt fall

Eftersom du blev sjukskriven i februari innebär det att du kan tillgodoräkna dig alla sjukskrivningsdagar under det intjänandeår som du blev sjuk, då dagarna från februari till 31 mars är färre än 180 dagar. För denna period har du alltså rätt till din normala semester.

Därefter, under det nya intjänandeåret (fr.o.m 1 april), får du tillgodoräkna dig 180 sjukskrivningsdagar. Om du normalt har rätt till 25 semesterdagar, innebär det att 13 dagar av dessa är semesterlönegrundande.

Observera att jag utgått från att din anställning har fortsatt löpa på som vanligt under din sjukskrivning, trots att företaget var "under konkurs". Om jag på något sätt har misstolkat är du välkommen att höra av dig igen!

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?