Semestergrundande föräldraledighet

2020-02-05 i Föräldraledighet
FRÅGA
Är föräldraledig semestergrundade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring semester finns i semesterlag (1977:480) (SL). Enligt denna är 120 dagar av föräldraledigheten semesterlönegrundande. För en ensam vårdnadshavare gäller istället 180 dagar (17a § SL)

Om man har kollektivavtal kan andra regler finnas i detta. Eftersom semesterlagens regler är minimiregler kan kollektivavtalets regler dock aldrig göra att man har färre semestergrundande dagar (2 § SL).

Vänliga hälsningar,

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föräldraledighet (121)
2020-02-05 Semestergrundande föräldraledighet
2020-01-21 Om förarbeten till föräldraledighetslagen
2019-12-26 Vad gäller vid förkortning av arbetstiden som föräldraledig?
2019-12-05 Nekad anställning pga. graviditet

Alla besvarade frågor (77208)