Semestergrundande föräldraledighet

2017-12-30 i Föräldraledighet
FRÅGA
Hej. Jag ska vara föräldraledig totalt 210 dagar 2018. Om jag förstått rätt så är max 120 dagar semestergrundande. (Ej ensamstående)Gäller det även om jag tar ut 210 dagar? Eller får jag ta ut max 120 dagar för att man kan räkna dem som semestergrundande. Eller är 120 av 210 dagar semestergrundande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är helt korrekt att 120 kalenderdagar är semestergrundande, det framgår av 17 a § 3 punkten Semesterlagen. Observera att det är minimiregler och du kan ha rätt till flera semestergrundande dagar genom ditt kollektivavtal.

Det gäller även om du tar ut 210 dagar, de första 120 dagarna kommer att vara semestergrundande men inte de resterande 90 dagarna. Föräldrapenning lämnas under högst 480 dagar sammanlagt för föräldrarna, 12 kap. 12 § Socialförsäkringsbalken.

Du kan alltså ta ut 210 dagar utan problem, de första 120 dagarna av dessa kommer att vara semestergrundande. Det kan finnas förmånligare bestämmelser i kollektivavtalet. Reglerna i semesterlagen utgör minimiregler vilket innebär att du aldrig kommer att ha mindre än 120 semestergrundande dagar. De 120 dagarna gäller för respektive förälder.

Hoppas att du fick svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen om du har några funderingar!

Vänligen,

Alex Skepastianos
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?