Semesterförmåner för vikarier

FRÅGA
Hej,Under hösten kommer jag få ett vikariat som sträcker sig ca. 17 augusti- 1 januari. Tjänsten innefattar heltid. Jag undrar om jag har rätt till någon semester, alternativt att kunna ta ut semesterdagar i lön? Jag har en fast månadslön och är alltså inte timanställd med något semestertillägg. Tack på förhand,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Semesterledighet med semesterlön

Du har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, 4 § semesterlagen (1977:480). Ett semesterår motsvarar ett kalenderår i omfattning, men sträcker sig mellan 1 april och 31 mars året därefter, 3 § semesterlagen. Du får räkna ut hur många dagar du har rätt till grundat på din anställning. Du får semesterlön under de dagar du får din semesterledighet beviljad, i den mån du har tjänat in sådan lön. Beräkningsunderlaget är tämligen komplicerad och framgår av 7 § semesterlagen. Beräkningen brukar göras digitalt av arbetsgivaren.

Semesterersättning

Du kan välja att inte ta ut någon semester. Du har i så fall rätt till semesterersättning, 28 § semesterlagen, vilken bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön och kan grundas på antingen sammalöneregeln eller procentregeln, 16-16 b §§ semesterlagen. Arbetsgivaren väljer troligtvis den förstnämnda om du har fast månadslön. Det är alltså inget du behöver tänka på. Semesterersättningen ska utbetalas utan oskäligt uppehåll och senast en månad efter att din anställning har upphört. Om det föreligger något hinder mot att beräkna ersättningen, ska den betalas ut inom en vecka efter det att hindret har upphört, 30 § semesterlagen. Om din anställning inte upphör innan den 31 mars, kommer du att få din semesterersättning senast i slutet på april.

Sammanfattning

Det går inte att avtala bort varken rätt till semesterledighet, semesterlön eller semesterersätnting - det är en oinskränkt rättighet för arbetstagare, 2 § semesterlagen. Du har därmed rätt att att begära semesterledighet med semesterlön, dock i god tid så att arbetsgivaren hinner hitta en ersättare, alternativt att få semesterersättning utbetalt efter att anställningen har upphört eller i slutet på semesteråret. När du skriver att du inte är timanställd med semestertillägg, vill jag klargöra att arbetstagare i nästan samtliga fall har rätt till semesterförmån, oavsett anställningsform.

Du hittar semesterlagen här.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (313)
2020-07-31 Kan man säga upp sig efter man har ansökt semester?
2020-07-30 Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?
2020-07-30 Har en säsonganställd rätt att ta ut semester?
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?

Alla besvarade frågor (82722)