Semesterersättning vid timanställning

FRÅGA
Hej! Jag en fråga angående min semesterersättning! Jag har varit anställd i tre år på ett företag som "timanställd" och har arbetat varierande timmar varje månad! Innan fick jag min semesterersättning utbetalad i juli (jag ville det) eftersom hon stänger butiken i 5 veckor! Men häromdagen berättade min chef att hon nu ska betala ut den varje månad istället för att hon inte har råd att betala ut den i juli! Så min fråga är om hon verkligen får göra så? Tack på förhand!
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I semesterlagens 30 § står endast att semesterersättning ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål och senast en månad efter att en anställning avslutats. Den reglerar alltså inte vid vilken tidpunkt semesterersättning till en timanställd skall betalas ut. Däremot framgår av lagens förarbeten (utredningar mm som gjorts inför att en lag ska skapas) att arbetsgivaren kan betala ut semesterersättning innan anställningen upphör, och framförallt vid kortvariga anställningar låta semesterersättningen vara inkluderas i ersättningen för arbetet.

Om man tittar i de flesta fackliga kollektivavtalen så är för timanställd oftast angiven att semesterersättningen skall betalas ut kontant på lönen, alltså den lösning som din chef nu önskar.

Så det korta svaret på din fråga är att ja din chef får göra såsom hon nu föreslagit, du kan önska men inte begära att få ut din semesterersättning i juli. Däremot kan du kräva att den specificeras på lönebeskedet så att du själv kan spara undan den så att du kan använda den i juli.

Beroende på i vilken omfattning du arbetat för denne arbetsgivare under den treårsperiod du nämner kan regler som härrör ur lagen om anställningsskydd aktualiseras och ge dig rätt eller förtur till en annan anställningsform, där semestern regleras olika. Det krävs dock mer information för att bedöma det.

Vänligen,

Alexandra Wikner
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (325)
2020-11-21 Ska man behöva förutsätta att semesterersättningen ingå i lönen?
2020-11-05 Får arbetsgivaren lägga in semesterdagar istället för lön?
2020-10-31 Rätt till semesterersättning
2020-10-24 Betalda semesterdagar under provanställning

Alla besvarade frågor (86566)