FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 27/09/2018

Semesterersättning vid sjukskrivning

Hej

Jag har varit sjukskriven från den 1 febuari 2018 och är det fram tills den 4 november 2018 och efter det kommer sjukskrivningen att förlängas ytterliggare. Har jag rätt till semesterersättning från mitt arbete?

Hört olika om detta med semesterersättning vid sjukskrivning.

Tacksam för svar


Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som huvudregel har du rätt till semesterersättning vid sjukskrivning. Omständigheterna kring detta regleras i semesterlagen. I 17 § semesterlagen framgår det att sjukskrivning från arbete är semestergrundande i upp till 180 dagar per intjänande år. Detta innebär att du alltså har rätt att tillgodoräkna 180 dagar värt av semesterersättning. Är du sjukskriven under flera år finns ytterligare en begränsning. När du har varit borta under mer än ett år tjänar du från år två inte längre in mer semesterlön.

Är det så att sjukskrivningen beror på en arbetsskada försvinner dock gränsen på 180 dagar och du har rätt till semesterersättning under hela året. Rätten upphör alltså efter oavbruten frånvaro i ett helt intjänande år.

Detta innebär att du alltså har rätt till semesterersättning för de 180 dagar du varit sjukskriven men om inte skadan är en arbetsskada kommer inte hela din sjukskrivning vara semesterersättningsgrundande.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa Hälsningar,

Jonathan JademyrRådgivare
Hittade du inte det du sökte?