FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 17/07/2015

Semesterersättning vid 2 månaders anställning

Hej! Har jobbat två månader med ett tillsvidarekontrakt som jag nu sagt upp, de säger att jag ej har rätt till semesterersättning eftersom jag endast jobbat två månader?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Antalet betalda semesterdagar du har rätt till är proportionellt mot den andelen av det föregående intjänandeåret (1 april till och med 31 mars). Har du alltså varit anställd i 2 månader har du 2/12 = 1/6 av 25 dagars semester, alltså 4 dagar. Under dessa dagar ska semesterlön betalas ut. Huvudregeln är att det enligt lag ska betalas ut semesterersättning istället för semesterlön om man blir uppsagd innan semesterlönen betalats ut, 28 § semesterlagen. Detta behöver dock inte alltid bli aktuellt.

Enligt 5 § semesterlagen kan semesterersättning avtalas bort i anställningsavtalet, detta gäller endast för anställningar som avses pågå i maximalt 3 månader. Då din anställning enligt uppgift är en tillsvidareanställning aktualiseras inte detta.

Ett annat undantag från huvudregeln är att semesterersättning kan avtalas om i kollektivavtal, 2a § semesterlagen. Om din arbetsgivare har tecknat ett kollektivavtal där det står att semesterersättning inte betalas ut om en anställning understiger viss tid.

Alltså har du enligt lag rätt till semesterersättning men detta kan ha avtalats bort i anställningsavtalet eller kollektivavtalet.

Fabian LidåkraRådgivare
Hittade du inte det du sökte?