Semesterersättning & provanställning

2016-03-29 i Anställningsformer
FRÅGA
Påbörjade en provanställning 1/2-2014, under slutet av mars månad 2015 drabbades jag av utmattningssyndrom och har varit sjukskriven tom 1/2-2016, nu hävdar min arbetsgivare att jag inte har rätt till semesterersättning för 2015, provanställning vill dom dessutom påbörja en ny 6-månadersperiod, stämmer detta?, dom har inte sagt något under hela sjukskrivningen så jag tog för givet att min anställning numera var rn tillsvidare tjänst
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Semesterersättning

Eftersom jag inte vet exakt vad som avtalats mellan dig och din arbetsgivare kommer jag att förklara vad som allmänt gäller för en sådan anställning. Om anställningen upphör innan arbetstagaren har fått den semesterlön som tjänats in, ska arbetstagaren i stället få semesterersättning, se här.

Provanställning

Vad gäller din provanställning är det inte tillåtet att påbörja en ny provanställning när du redan haft en. För att en provanställning ska vara tillåten krävs att det faktiskt finns ett prövobehov. Ett sådant kan föreligga om exempelvis arbetsgivaren inte känner den potentiella arbetstagaren eller om det förflutit lång tid sedan arbetstagarens senaste anställning hos arbetsgivaren.

En provanställning övergår till en tillsvidareanställning vid provanställningens slut om inte annat framgår från arbetsgivaren, se här. Detta innebär att regler som gäller för tillsvidareanställningar även gäller för din anställning. Exempel på sådana regler är kravet på saklig grund för uppsägning och arbetstagarens rätt till uppsägningstid.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll