Semesterersättning för timanställd

FRÅGA
Hej! Min sambo är timanställd hos en privat aktör inom behandlingsbranschen, arbetsplatsen har inget kollektivavtal. Han ställde frågan om varför han inte får någon semesterersättning och fick till svar att " du har inget rätt till semesterersättning eftersom att du är timanställd och vi har inget kollektivavtal". Har arbetsgivaren rätt i detta, har han verkligen ingen rätt till semesterersättning bara för att han är timanställd? Tack på förhand / J
SVAR

Arbetstagare har enligt 1 § semesterlagen rätt till semesterförmåner. Semesterförmåner är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Lagen omfattar även timanställda.


Semesterersättning är enligt 28 § semesterlagen något som utbetalas om anställningen upphör innan arbetstagaren hunnit få ut intjänad semesterlön. Semesterlön betalas ut i samband med semesterledighet. Ett skäl till att semesterersättning blir aktuellt kan därför vara att någon betald semesterledighet inte tagits ut.


Semesterersättningens storlek beräknas enligt samma grunder som semesterlönen. För arbetstagare vars lön inte är bestämd per vecka eller månad (det vill säga timavlönade arbetstagare) gäller den så kallade procentregeln, se 16 § andra stycket och 16 b § semesterlagen. Semesterlönen består enligt dessa bestämmelser av 12 % av arbetstagarens lön. Genom kollektivavtal kan procenttalet höjas, men det är inte aktuellt här eftersom du skriver i din fråga att något kollektivavtal inte finns på din sambos arbetsplats. Det som gäller för din sambo är alltså 12 % semesterlön/semesterersättning.


Semesterersättning ska enligt 30 § semesterlagen betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande.


Viktigt att tänka på är att en av grundtankarna med semesterlagen är att arbetstagare ska kunna ta ut betald semester. Semesterersättningen är alltså inte till för att rutinmässigt ersätta betald semester.

5 § semesterlagen föreskriver ett undantag från detta. Bestämmelsen gör det möjligt att avtala om att någon semesterledighet inte ska läggas ut och att arbetstagaren istället ska få semesterersättning, i de fall anställningen avses pågå i högst tre månader och inte heller varar längre tid. Det framgår inte av din fråga hur lång din sambos anställning är, men det spelar ingen roll för hans rätt till semesterersättning. Den har han alltid rätt till. Skillnaden är att om hans anställning uppgår till max 3 månader, kan semesterersättningen på avtalsbasis utgöra ett substitut för semester.

Julia Tigerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (313)
2020-07-31 Kan man säga upp sig efter man har ansökt semester?
2020-07-30 Hur många semesterdagar har en deltidsanställd?
2020-07-30 Har en säsonganställd rätt att ta ut semester?
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?

Alla besvarade frågor (82657)