Semesterersättning för person med arvode i en idrottsförening

FRÅGA
Hej! Jag undrar om man som arvoderad i en förening har rätt att få semesterersättning på summan man skrivit avtal om? Oavsett om det är under ett halvt prisbasbelopp (22749:-) eller inte. Med vänlig hälsning XXX
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 § Semesterlagen har en arbetstagare rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Semesterförmånerna utgörs av semesterledighet, semesterlön och semesterersättning. Jag hittar ingen bestämmelse som begränsar en arbetstagares rätt till semesterersättning endast på den grunden att arvodet understiger ett visst belopp.

En förutsättning för att semesterlagen ska vara tillämplig är däremot att det ska röra sig om en arbetstagare. Enligt lagkommentaren omfattar bestämmelsen alla yrken och anställningsformer, och det saknar betydelse om det är fråga om heltids- eller deltidsanställning, provanställning eller vikariat. Det viktiga är att ett anställningsförhållande får anses ligga för handen. För att besvara din fråga krävs en bedömning av om den arvoderade personen ska kategoriseras som arbetstagare.

I förarbetena (SOU 1975:1 s. 722 f.) till Lagen om anställningsskydd (LAS) finns vissa uppradade omständigheter som talar för och emot om det föreligger ett anställningsförhållande.

Saker som talar för att personen ska betraktas som anställd i föreningen:

- Personen står till föreningens förfogande och är skyldig att följa föreningens direktiv

- Personen är garanterad visst arvode av föreningen

- Personen använder föreningens material vid utövandet av uppdraget (kanske fotbollar, västar, koner osv).

- Personens uppdrag verkar ha viss varaktighet


Saker som talar mot att personen ska betraktas som anställd i föreningen

- Personen förhindras inte att utföra uppdrag åt en annan förening


Bedömning i ditt fall / slutsats

Problemet är bl.a. att skilda faktorer kan tillmätas olika vikt, t.ex. beroende på yrke eller omständigheterna i övrigt. Jag anser dock att det mesta talar för att det faktiskt föreligger ett anställningsförhållande mellan föreningen och den arvoderade personen, och att personen därmed har rätt till semesterersättning. Jag hade dock behövt vara mer insatt i ditt specifika fall för att göra en mer säker bedömning.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Carl Trolle Olson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (246)
2019-03-18 Har man rätt till semesterdagar under provanställning?
2019-03-12 Hur många betalda respektive obetalda semesterdagar har jag rätt till?
2019-02-24 Hur fungerar semesterersättningen för timanställd på industriföretag?
2019-02-21 Semester under uppsägningstid

Alla besvarade frågor (66968)