FrågaARBETSRÄTTSemester och semesterersättning 22/05/2018

Semesterersättning

Min son jobbade mycket förra sommaren. Sammanlagt tjänade han 18 000 kr. Har han rätt att få semesterersättning och i så fall hur mycket.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja, han rätt till semesterersättning, 1 och 5 §§ Semesterlag (1977:480).

Semesterersättningen ska betalas ut senast en månad efter anställningens upphörande och om arbetsgivaren inte ger semesterersättning kan din son få skadestånd om han har lidit skada, 30 och 32 §§ Semesterlag (1977:480).

Det går tyvärr inte att beräkna semesterersättningen eftersom det är olika procentsatser beroende på vilket fackförbund han omfattades av, eventuella OB-tillägg och dylikt. Ett bra riktmärke är 12 % av lönen så det betyder omkring 2 160 kronor!

Men vänta inte för länge - han måste väcka talan innan utgången av nästa år annars preskriberas det! 33 § Semesterlag (1977:480).

Med vänliga hälsningar,

Emmy PetterssonRådgivare