Semesterersättning

FRÅGA
Hej!Är timanställd sedan början av oktober 2015 och jobbar i snitt ca 50% och tar alltså inte ut någon semester, hur fungerar det med semesterlön och semesterersättning? Har hittills inte fått någon ersättning för det alls.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör semester finns bestämmelser om detta i Semesterlagen, som du hittar här.

Som timanställd har man rätt till semesterersättning som är 12% av den lön man har tjänat in, 16a§ Semesterlagen. Semesterersättningen kan antingen finnas separat redovisat på lönespecifikationen eller läggas samman med lönen. Om sammanläggning sker måste detta dock vara tydligt hur stor semesterersättningen är.

Om arbetsgivaren bryter mot semesterlagen kan arbetsgivaren förutom att bli skyldig att utge semesterersättningen även bli skadeståndsskyldig, 32§ Semesterlagen.

Även kollektivavtal kan påverka semesterersättningen men då du inte anger att något sådant finns behandlar jag endast semesterlagens regler.

Min rekommendation på grund av det ovan nämnda att du vänder dig till din arbetsgivare och påtalar att semesterlagen ska gälla. Om du är medlem i något fackförbund kan du dessutom vända dig till dem för att få hjälp därifrån. Om detta inte leder vidare finns även möjlighet att väcka talan mot arbetsgivaren i domstol men viktigt är då att man måste väcka talan inom två år från att man har rätt att få ersättningen, 33§ Semesterlagen.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?