Semestererlön och regler kring detta

FRÅGA
Började anställning i nov 2016....Är den anställde berättigad till semesterersättning nu i 2017 ?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!

För att svara på din fråga helt korrekt måste anställningsavtal och kollektivavtal läsas då svaret är beroende av hur dessa ser ut. Det absolut vanligaste gällande semesterersättning och reglerna kring dessa är att Semesterlagen är tillämplig, varför jag väljer att utgå från att den är tillämplig på ditt avtal.

Semesterlön enligt semesterlagen
Ett semesterår är från och med 1 april ett år till 31 mars nästkommande år. Tiden närmast före ett semesterår kallas intjänandeår, 3 § Semesterlagen.

Arbetstagare har rätt till 25 semesterdagar varje semesterår, 4 § Semesterlagen.

De intjänade semesterdagarna beräknas enligt 7 § Semesterlagen och kan förenklat beskrivas som antalet dagar du har varit anställd dividerat med antalet dagar under intjänandeåret multiplicerat med 25. Antalet dagar under semesteråret är vanligtvis 365 dagar.

De semesterdagar arbetstagaren tjänar in under intjänandeåret har han rätt att ta ut nästföljande semesterår. Då du började din anställning i november 2016 och ditt intjänandeår tog slut 31 mars 2017 har du under semesteråret 1 april 2017 till 31 mars 2018 rätt att ta ut ungefär 11 betalda semesterdagar enligt ovanstående beräkning. Detta beror lite på när i november du påbörjade din anställning.

Semesterersättning
Semesterersättning ska skiljas från semesterlönen då ersättningen endast är just en ersättning om anställningen upphör innan semesterlönen har betalats ut, 28 § Semesterlagen. Denna ersättning ska betalas senast en månad efter anställningens upphörande, 30 § Semesterlagen. Ersättningen är olika i olika avtal men brukar ligga runt 12-13 % av timlönen. 12 % enligt semesterlagens bestämmelser, 16b § Semesterlagen.

Vid anställningar under tre månader får semesterersättningen betalas direkt på lönen istället för intjänad semesterlön/semesterdagar om avtalat, 5 § Semesterlagen, men då din anställning löper längre tid än så bör detta inte vara aktuellt i ditt fall.

Svar på din fråga
För att sammanfatta så är du berättigad till betald semester under 1 april 2017 till 31 mars 2018 och semesterlön under dessa dagar. Antalet dagar beror på hur länge du har varit anställd. Om dessa dagar aldrig tas ut har du rätt att få ut dessa i form av semesterersättning när anställningen upphör.

Tack ännu en gång och hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Douglas Nordström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (364)
2021-07-28 ​Får anställd ta ut semesterersättning under sin föräldraledighet?
2021-07-26 Kan semesterersättningen vara inräknad i lönen?
2021-07-20 Kan arbetsgivaren neka när jag vill ta ut mina semesterdagar?
2021-07-12 Har jag rätt att ta ut semesterdagar under min provanställning?

Alla besvarade frågor (94588)