Semesterdagar vid sjukersättning

FRÅGA
Hej! Har jag rätt till semesterdagar vid sjukersättning 50 %?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om semesterersättning finns i semesterlagen, se här.

Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller ledighet på grund av sjukdom. Detta gäller dock förutsatt att frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar. Detta framgår av § 17 semesterlagen, se här.

Observera att de dagar du varit sjukfrånvarande en del av dagen, exempelvis om du bara arbetat en halv dag, räknas detta som en hel dag i sjukfrånvaro vid beräkning av dessa 180 dagar. Det vill säga om du jobbat en halvdag, kommer detta ändå räknas som en hel dag, och på så sätt utgöra en hel sjukfrånvarande dag och bidra med en hel dag till en en av dessa 180 ovan nämnda dagarna.

Tack igen, och hoppas att du känner dig nöjd med svaret.

Stina Jansson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (319)
2020-09-13 Får min arbetsgivare förlägga min semester under min heltidssjukskrivning, utan att berätta det för mig?
2020-09-08 Måste jag ta ut mina sparade semesterdagar?
2020-08-30 Rätt till semesterersättning
2020-08-25 Hur räknar jag ut min semesterlön?

Alla besvarade frågor (84239)