Semesterdagar vid deltidsanställning.

FRÅGA
Hej! Jag ska studera på heltid och har tagit 20% tjänstledig från min fasta anställning då jag vill jobba 50%. (Min anställning är på 70%). Det jag undrar är vad som händer med mina semesterdagar? Har jag rätt till semesterdagar som vanligt då jag fortfarande är fast anställd men har tagit 20% tjänsteledigt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar om en deltidsanställning på 50% ger rätt till semesterdagar.

Du har rätt till semesterförmåner enligt Semesterlagen (SemL). Huvudregeln är att man har rätt till 25 semesterdagar (men detta kan vara fler pga. anställningsavtal eller kollektivavtal) oavsett om man arbetar heltid eller deltid (4 § SemL). Dina semesterdagar påverkas dock av hur många dagar i veckan du arbetar i genomsnitt.

Om man jobbar deltid finns det två alternativ för hur semesterns utfall blir beroende på hur ens deltidsarbete ser ut:

Alternativ 1 - Du jobbar cirka 80% fem dagar i veckan, t.ex. om du jobbar sex timmar om dagen eller dylikt. Då får du 25 semesterdagar fast betalt med 80% av lönen.

Alternativ 2 - Du jobbar fyra dagar heltid. Då räknar man om semesterdagarna med en metod som går ut på att man räknar ut "nettosemester". Då tar man genomsnittliga antalet dagar man arbetar multiplicerat med semesterdagar (som är minst 25) delat på fem. Jobbar man fyra dagar och har 25 semesterdagar blir det då 4 x 25 / 5 = 20 semesterdagar.

Om det däremot är så att du arbetar oregelbundet så behöver du göra en omräkning av dina semesterdagar. En vanlig metod är då att räkna om de 25 semesterdagarna till nettosemester. Du beräknar din nettosemester genom att ta antalet arbetsdagar i veckan multiplicerat med antalet semesterdagar och sen så delar du det med fem. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § SemL).

Jag rekommenderar dig att göra en beräkning i enlighet med ovan och dessutom kontakta din arbetsgivare för att få korrekt information om hur många betalda semesterdagar du har rätt till. Arbetsgivare ska ha koll på detta.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?