Semesterdagar under föräldraledighet

FRÅGA
Fråga angående föräldrarledighet och semester.Jag fick barn 2008 och 2009 och var hemma och föräldrarledig med mina två barn och gick åter i arbete igen januari 2011. Har sedan dess arbetat. I år har jag tagit ut sparade dagar sammanlagt 19 st (vid olika tillfällen). ( i samband med skolavslutning, studiedagar, skolstart, lov). Nu har min arbetsgivare gjort ett avdrag på mina 25 semesterdagar till 24 dagar med anledning av att det bara är dom första 120 dagarna med föräldrapenning som är semestergrundande. Är detta riktigt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En arbetstagare har alltid rätt till 25 dagars semester enligt 4 § semesterlagen, här. Under den tiden man har semester ska arbetsgivaren betala ut semesterlön om man har tjänat in någon sådan enligt 7 § samma lag, här. Antalet dagar med semesterlön behöver därmed inte vara lika många som de 25 semesterdagar man har rätt till, de semesterdagar som inte täcks av någon semesterlön blir då obetalda semesterdagar.

Det år som du tar ut semesterdagar kallas för semesterår. Ett semesterår räknas inte på samma sätt som ett kalenderår utan gäller från 1 april ett år till den 31 mars påföljande år, här, och året innan kallas för intjänandeår och är det år då man tjänar in sin rätt till semesterlön och även det räknas från den 1 april till 31 mars nästkommande år. Din rätt till betald semester under perioden 1 april 2016- 31 mars 2017 tjänades alltså in under perioden 1 april 2015- 31 mars 2016. Din rätt till betald semester 1 april 2015 – 31 mars 2016 tjänades in under 1 april 2014 – 31 mars 2015. Hur många betalda semesterdagar du har rätt till räknas ut på följande sätt enligt 7 §: (Du kan också räkna ut det här).

Antalet dagar under intjänandeåret då du varit anställd – antal frånvarodagar. = x.

Sedan delas differensen x med antalet dagar under intjänandeåret(365) och man multiplicerar sedan kvoten med 25.

(x/ 365) x 25 = antalet betalda semesterdagar.

Är du t.ex. frånvarande 0 dagar och är anställd under hela året blir beräkningen följande:

365 – 0 = 365

365/365= 1

1 x 25 = 25 betalda semesterdagar.

Är du t.ex. frånvarande 16 (ej semestergrundande) dagar och är anställd under hela året blir beräkningen:

365 – 16= 349

349/365= 0,956

0,956 x 25 = 24 betalda semesterdagar

Som frånvarodagar ska inte räknas de första 120 dagarna på föräldraledigheten eller för ensamstående föräldrar 180 dagar, här, de faller alltså in under antal dagar du tjänat in semester på samma sätt som om du hade arbetat medan resterande del av föräldraledigheten räknas som frånvaro som inte är semestergrundande. Läs mer här.

Under ett år då du är föräldraledig, 245 dagar frånvaro (365- 120):

365- 245 = 120

120/365= 0,328

0,328 x 25 = 9 betalda semesterdagar.

Du tjänade under din föräldraledighet in 18 betalda semesterdagar (9x2). Utifrån förutsättningarna i din fråga skulle det vara möjligt att du endast haft 18 sparade semesterdagar och därför redan utnyttjat en dag av dina 25 årliga semesterdagar eftersom du tagit ut 19 semesterdagar i år. Det skulle alltså lämna dig med 24 kvarstående betalda semesterdagar. (18 + 25) – 19 = 24. Detta är en möjlig förklaring till din arbetsgivares agerande men då jag inte har alla omständigheter och inte heller all information som behövs så kan jag tyvärr inte ge ett exakt svar kring dina sparade semesterdagar. Min förhoppning är att du ändå har fått den information du behöver för att kunna ha en fortsatt dialog med din arbetsgivare kring hens beslut.

Sammanfattningsvis, du har alltid rätt till 25 dagars semester enligt lag. Din rätt till betald semester kan dock variera beroende på hur mycket du varit frånvarande under intjänandeåret, dvs hur mycket semester du har tjänat in. Under ett år av föräldraledighet så är endast de första 120 dagarna semestergrundande vilket innebär att du tjänar ihop 9 betalda semesterdagar under din föräldraledighet. Eftersom du var föräldraledig med två barn tjänade du ihop 18 betalda semesterdagar. Då du tog ut 19 stycken kan det vara så att den nittonde dagen drogs av från dina 25 betalda semesterdagar i år vilket lämnade 24 semesterdagar kvar. Jag har dock inte all information för att ge ett säkert svar och jag rekommenderar därför att du tar kontakt med din arbetsgivare för att få en fortsatt förklaring på hens avdrag.

Hoppas att du har fått den information du behöver och lycka till,

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (334)
2021-02-21 Fråga om beräkning av semesterlön
2021-01-29 Kan jag bli skyldig arbetsgivaren pengar för mina sparade betalda semesterdagar?
2021-01-01 Har en deltidsanställd rätt till semesterersättning?
2020-12-31 Semesterdagar vid deltidsanställning.

Alla besvarade frågor (89567)