Semesterdagar och semesterlön vid månadslön

FRÅGA
Hej skriver igen jag arbetar inom städ /sanering vi har almegas kolektivavtal. Har en månadslön på 23250kr före skatt jag tog 2 veckor semester. Utbetalda semesterdagar. 9 dagar 186kr per dag. summa 1674kr. Känns fel att semestern ingår i månadslön. Borde vara månadslön plus 2 veckor semester. Jag kanske tänker fel. Men om jag inte tar semester och tar ut 9 dagar i pengar blir det då 1674kr för 9 dagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I semesterlagen finns reglering kring semester samt semesterlön. Denna lag går i viss mån att avtala bort om ett kollektivavtal eller annat avtal föreligger. Du har i din fråga nämnt att ni på ditt arbete har ett kollektivavtal med Almega, men då denna organisation har många olika kollektivavtal med olika företag är det svårt för mig att veta vad som följer av just det kollektivavtal ditt anställningsavtal hänvisar till. Jag vet inte heller vad som följer av ditt anställningsavtal, om någonting i detta skiljer sig från lagen.

I 4 § semesterlagen framgår att man som arbetstagare har rätt till semesterdagar och att antalet dagar med semesterlön ska räknas ut utifrån lagens 7 §. Antalet dagar beräknas genom att man subtraherar de totala antalet dagar man varit anställd under ett år med de dagar man som arbetstagare inte varit på jobbet. Denna differens divideras sedan med antalet dagar under året och denna kvot multipliceras slutligen med 25. Dessa paragrafer går inte att avtala bort.

Vidare av 16 § semesterlagen framgår att semesterlön ska beräknas utifrån 16 a § i det fall man har månadslön. Semesterlönen är för de arbetstagare som är månadsanställda 0.43 % av månadslönen för varje semesterdag. Antag att man har en månadslön på 20 000 och att man har tjänat in 10 dagar med semesterlön, semesterlönen blir då (20 000 * 0.043) * 10. Utefter denna uträkning får man alltså semesterlön utöver månadslönen. Semesterlönen ska enligt 26 § betalas ut i samband med semesterledighet. Ett kollektivavtal kan dock avtala bort dessa lagrum.

I det fall man inte tagit semester eller inte sparat sina semesterdagar ska man enligt 26 a § semesterlagen få ut semesterlönen senast en månad efter det att semesteråret löpt ut. Ett semesterår är från och med den 1 april till och med den 31 mars året efter, detta enligt 3 § semesterlagen. Även 26 a § går att avtala bort genom kollektivavtal.

Då de bestämmelser som reglerar just summan samt uträkning av semesterlön inte måste följas då ett kollektivavtal istället kan ha reglering kring detta har jag svårt att säga exakt hur summan ska räknas i ditt fall. Men oavsett detta har du rätt till semester samt semesterlön utöver din månadslön. Huruvida det blir med utbetalning om du väljer att inte plocka ut några semesterdagar är svårt för mig att säga då jag som nämnt inte vet vad som framgår i ditt kollektivavtal. Om du har sparat ihop nio dagar med semesterlön ska du i alla fall få betalt för dessa.

Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Nilsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (95698)