Semester vs föräldraledighet

FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är så att jag som arbetstagare och inte har några barn inte har någon laglig rättighet att få semester i juli månad, dvs v 28 - 31. På mitt jobb är det många som söker föräldraledigt, vilket innebär att jag aldrig har någon möjlighet att få semester dessa veckor. Detta är ett återkommande problem varje år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagen föreskriver ingen rätt att vara ledig just under juli månad. Om inte annat har avtalats har man rätt till minst fyra veckor i sträck någon gång under juni-augusti, se semesterlagen 12 §. Din arbetsgivare har dock en skyldighet att samråda med din arbetstagarorganisation eller, om så ej skett, med dig personligen om när semestern ska förläggas, 10 §.

På det här sättet kan det tyvärr bli så att de som tar ut sin föräldraledighet får en slags förtur. När det gäller föräldraledigheten kan den tas ut de dagar som begärs av arbetstagaren, se föräldraledighetslagen 11 §. Där har arbetstagaren en skyldighet att samråda med arbetsgivaren och kan behöva anpassa sig något. Föräldraledigheten ska helst inte påtagligt störa verksamheten, 14 § 1 st.

På detta vis hamnar du i en dålig sits eftersom du inte kan begära föräldraledighet som vissa av dina kollegor. Mitt råd är att du pratar med din arbetsgivare och försöker få hen att inse ditt problem. Arbetsgivaren ska samråda med samtliga anställda när det gäller ledighet och om du är tydlig med ditt önskemål och påtalar hur detta upprepas år för år kan du förhoppningsvis få lite juli-ledighet. Dessvärre finns det dock ingen laglig rätt till sådan.

Med vänlig hälsning,

Henrik Ärnlöv
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (310)
2020-06-24 Hur lång semester har jag rätt till som nyanställd?
2020-06-22 Har pensionär rätt till semesterersättning vid timanställning?
2020-06-15 Jag är timanställd och får ingen semesterersättning, vad ska jag göra?
2020-06-12 Avbryta semester vid sjukdom

Alla besvarade frågor (81741)