Semester vid deltidsanställning

FRÅGA
HejVet inte riktigt vad som gäller angående betald semester eller semesterersättning men har jobbat i 14 månader på samma företag och jobbat minst 75% varje månad. Men har varken fått någon betald semester eller semesterersättning.Cheferna säger att jag ej kan få pga skatteverket? Jag fattar inget, finns ju semesterlag?JTacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga till Lawline!

Dina chefer har fel. Semesterlagen omfattar alla arbetstagare inom såväl offentlig som privat sektor. Anställningsform är också irrelevant; det saknar alltså betydelse om det är fråga om heltids- eller deltidsanställning eller provanställning (Björknäs. Hanna. Kommentar till semesterlag 1 §. 2017-07-01 Karnov).

Huvudregeln är att man har rätt till 25 semesterdagar (men detta kan vara fler p.g.a. anställningsavtalet eller kollektivavtal) (4 § semesterlag).

Om man jobbar deltid finns det två alternativ för hur semesterns utfall blir beroende på hur ens deltidsarbete ser ut.

Alternativ 1 - Du jobbar cirka 80 % fem dagar i veckan, t. ex om du jobbar sex timmar om dagen eller dylikt. Då får du 25 semesterdagar fast betalt med 80 % av lönen.

Alternativ 2 - Du jobbar fyra dagar heltid. Då räknar man om semesterdagarna med en metod som går ut på att man räknar ut "nettosemester". Då tar man genomsnittliga antalet dagar man arbetar multiplicerat med semesterdagar (som är minst 25) delat på fem. Jobbar man fyra dagar och har 25 semesterdagar blir det då 4 x 25 / 5 = 20 semesterdagar.

Får man inte semester under anställningen har man rätt till semesterersättning (28 § semesterlag). Den utgör 12 % av lönen (16 b § semesterlag). Denna ska utdelas senast en månad efter anställningen avslutas (30 § semesterlag) Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig gentemot dig men du behöver isåfall väcka talan inom två år (32, 33 § semesterlag).

Emil Duberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (303)
2020-05-31 Kan jag kräva semesterdagar i pengar?
2020-05-31 Ger föräldraledighet rätt till betald semester?
2020-05-30 Fråga om när semesterersättning ska betalas ut vid anställningens upphörande
2020-05-26 Har man som säsongsanställd rätt till semesterersättning?

Alla besvarade frågor (80615)