Semester vid anställning utomlands hos svensk arbetsgivare

Hej!

Jag kommer i sommar vara anställd i ett svenskt bolag som har verksamhet i USA, och därför arbeta där i 2 månader.

Min fråga är hur det fungerar med semester och semesterersättning, gäller svensk lag om det på mitt avtal står ett svenskt bolag med svenskt organisationsnummer, eller gäller de regler som finns i USA, eftersom jag kommer utföra mitt arbete där?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt en arbetsrättslig fråga fokus mot semester. Det finns flera delar som spelar in i besvarandet av din fråga. Däribland huruvida du är utsänd för arbetsgivarens räkning eller om du är lokalanställd. Det finns inga enhetliga normer vad det gäller semester eller semesterersättning vid arbete utomlands. Varje jurisdiktion har sin egna lagar och regler. Dina semesterförmånerna ska klart framgå av kontraktet. Därför bör du ha som utgångspunkt att ha semesterstandarden enligt svensk lag och utgångspunkten i svenska avtal om du är utsänd. Är du utsänd bör bestämmelserna i Semesterlag (1977:480) tillämpas. Är du däremot lokalanställd bör istället nationella semesterregler gälla, i ditt fall de amerikanska.

Sammanfattningsvis råder jag dig att kontrollera med din arbetsgivare som bör kunna informera dig om vad som gäller och vad som ingår i dina anställningsvillkor.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000