semester under uppsägningstid?

FRÅGA
Hej!Jag har sagt upp mig den 26/4 och har 3 månaders uppsägningstid. Har 45 sparade semesterdagar och 15 av dem ville jag ta ut innan jag slutar dvs v.27,28,29. Har även tagit på mig ansvaret att göra klart allt som skulle göras under de tre veckorna för att underlätta för min arbetsgivare. Har även träffat HR-personal för att förklara detta och fått muntligt godkänt. Sedan har min chef ändrat "semester" som jag har begärt till "tjänstledigt utan lön" och godkänt. När jag frågade varför det har blivit ändrat fick jag som svar att det var verksamhetschefens beslut. Då krävde jag att det skulle tas bort vilket chefen gjorde men då blev jag utan någon ledighet alls. Nu är jag hemma sjukskriven för akut krisreaktion. Senast var jag sjukskriven 2017 i februari och har alltid tagit ansvar för min hälsa. Min fråga är: är allt detta lagligt? Kan jag få skadestånd för det? Hur ska jag agera nu? Har anmält det till Arbetsmiljöverket.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det huvudsakliga svaret på din fråga återfinns i semesterlagen. Dock vill jag betona att arbetsrätten är ett rättsområde som kan regleras närmare utanför lagen. Detta innebär att svaret kan påverkas av eventuella kollektivavtal och ditt anställningsavtal, och annars finns det en viss avtalsfrihet mellan dig och din arbetsgivare.

Semester under uppsägningstid?

Som utgångspunkt ska du och arbetsgivaren komma överens om när semestern ska förläggas. Om ni inte kan komma överens är det arbetsgivaren som bestämmer (11§ semesterlagen). Sparade semesterdagar ska som huvudregel förläggas det år som arbetstagaren väljer, så vida inget annat avtalats (20§ semesterlagen). Hur semester ska tas ut regleras dock inte sällan i kollektivavtal.

Jag har svårt att förstå av din fråga om det är så att du ansökt om semester innan eller efter att du sagt upp dig. Om du har ansökt om semester innan du sagt upp dig, kan arbetsgivaren som utgångspunkt inte ta bort din semester utan att du godkänner detta. Även muntliga avtal är giltiga, men de kan vara svåra att bevisa. Avtalad semester kan inte dras tillbaka av arbetsgivaren då.

Har du dock först efter du sagt upp dig, begärt att få semester, är det inte säkert att du har rätt till att få semester under din uppsägningstid. Då är utgångspunkten tvärtom, alltså att du inte har rätt att ta ut din semester utan att arbetsgivaren godkänner detta. Det är då fritt för arbetsgivaren att godkänna eller inte. Men även här gäller muntliga avtal, om du kan styrka att ni avtalat detta. Har ni avtalat om att du ska få ut semester gäller detta avtal.

Ett undantag till rätten till semester under uppsägningstiden kan vara om din uppsägningstid infaller under perioden juni-augusti, då arbetstagaren har en lagstadgad rätt att vara ledig fyra veckor under denna period, om inget annat avtalats i kollektivavtal eller er emellan (12§ semesterlagen). Denna rätt kan dock som sagt begränsas genom exempelvis kollektivavtal, och är vanligen begränsad inom vissa yrkeskategorier så som polis och andra samhällsviktiga områden. Denna rätt borde du kunna driva vidare med hjälp av ditt fack!

Rätt till skadestånd?

Om du genom avtal fått din semester beviljad, kan inte arbetsgivaren dra tillbaka denna utan att du godkänner det. Då riskerar arbetsgivaren att bli skadeståndsskyldig (32§ semesterlagen). Du kan också ha rätt till skadestånd om du har rätt till 4 veckors sammanhängande semester (alltså om ditt kollektivavtal inte begränsar detta) och arbetsgivaren inte ger dig detta. Om din arbetsgivare bryter mot ett kollektivavtal, kan denne bli skadeståndsskyldig för ekonomisk skada genom medbestämmandelagen 54§. Det är som utgångspunkt ekonomisk skada som ersätts, men det finns även utrymme för allmänt skadestånd om arbetsgivaren kränker kollektivavtalet, men denna rätt är begränsad för arbetstagaren (55§ MBL). Att driva en fråga om skadestånd mot sin arbetsgivare kan dock vara svårt, och du måste kunna visa att din arbetsgivare brutit mot semesterlagen i detta fall.

Sammanfattning

Arbetsrätten och semesterlagen är områden som ofta är reglerade genom kollektivavtal. Detta innebär att det kan stå andra saker i ert specifika kollektivavtal eller enskilda anställningsavtal, vilket påverkar dina rättigheter.

Generellt kan sägas att det bästa är att komma överens med sin arbetsgivare. Redan beviljad semester kan arbetsgivaren inte hur som helst dra in utan ditt medgivande. Din arbetsgivare skulle kunna argumentera för att du godkänt indragningen efter att du krävdes att din ledighet togs bort, men detta är ett ganska fult sätt att försöka undkomma reglerna kring redan beviljad semester och skulle nog inte anses vara okej. Du måste dock kunna bevisa att ni hade ett muntligt avtal. Du har i sådana fall rätt till redan beviljad semester, och alltid rätt till den om ni avtalat om det innan du sagt upp dig. Om du begär semester efter du sagt upp dig, och inte kan bevisa att ni varit överens om detta, blir det svårt för dig att få semester under uppsägningstiden. Dock kan du ha rätt till viss semester under dina sista månader, (juni-juli) om inte kollektivavtalet inskränker denna rätt. I det fall du inte skulle vinna någon framgång och få semesterledigt, har du rätt att få din semesterlön utbetald när du slutar.

Ärligt ska sägas att det kan vara svårt att vinna framgång mot arbetsgivaren i dessa frågor, då deras arbetsledningsrätt är ganska stor. Även om du har rätt kan det vara svårt att bevisa om ert avtal endast skett muntligt. Jag rekommenderar dig att i första hand kontakta ditt fackliga ombud på arbetsplatsen eller ditt fackförbund, om er arbetsplats är ansluten via kollektivavtal. De kan vägleda dig vidare utifrån de specifika reglerna för din arbetsplats. Även om du inte är med i facket gäller vanligtvis kollektivavtalet även dig, om din arbetsgivare ingått ett kollektivavtal, och du kan då oftast få viss hjälp av facket ändå. Om din arbetsplats inte är ansluten till ett kollektivavtal, kan du diskutera detta vidare med er HR-avdelning om det är så att din chef dragit in redan avtalad semester. Ditt sista steg är att stämma arbetsgivaren vid tingsrätt, vilket kan vara väldigt kostsamt och svårt att driva, vilket sällan lönar sig då ditt problem lär ha passerat när ärendet väl tas upp. Du kan först få vidare hjälp via vår juristbyrå. För att få en kostnadsfri offert är du välkommen att återkomma till mig, så sätter jag dig i kontakt med vår byrå. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (368)
2021-08-29 Kan semesterersättning antas ingå i lönen?
2021-08-26 Får semesterlön betalas ut löpande och utgör kostförmån en semesterlönegrundande inkomst?
2021-08-24 Fråga om semesterdagar
2021-08-22 Hur mycket får jag i semesterersättning?

Alla besvarade frågor (95731)