Semester och provanställning

FRÅGA
Hej! Jag ska byta arbetsgivare och börjar med en provanställning från 4 mars 2019 till 4 aug 2019. Har jag rätt till semester och hur mycket i sådana fall? Vad menas med obetald och betald semester?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år enligt 4 § semesterlagen. I 4 § andra stycket stadgas det att arbetstagaren har rätt till semesterlön om sådan har tjänats in.

Man skiljer på intjänandeår och semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars påföljande år och intjänandeår är tiden närmast före ett semesterår, se 3 § semesterlagen.

Eftersom din provanställning börjar innan 1 april hinner du vara anställd ca en månad under intjänandeåret. Från de dagar du har varit anställd under intjänandeåret subtraheras de dagar då du har varit helt frånvarande och skillnaden divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Denna kvot multipliceras med tjugofem. Man tjänar ca 2 betalda semesterdagar per månad.

Obetald semester är vad du har rätt till oavsett hur mycket du har jobbat under intjänandeåret och betald semester är vad du har tjänar enligt 7 § semesterlagen.

Det är frivilligt om du vill ta ut den obetalda semestern, se 8 § semesterlagen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Roksana Jurenczyk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Semester och semesterersättning (252)
2019-05-12 Semester vid deltidsanställning
2019-04-30 Beräkning av semesterdagar
2019-04-27 Hur fungerar semesterlön?
2019-03-31 Föreligger rätt till semesterlön vid sjukskrivning?

Alla besvarade frågor (69309)