Semester och provanställning

Hej! Jag ska byta arbetsgivare och börjar med en provanställning från 4 mars 2019 till 4 aug 2019. Har jag rätt till semester och hur mycket i sådana fall? Vad menas med obetald och betald semester?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.

Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt 25 semesterdagar per år enligt 4 § semesterlagen. I 4 § andra stycket stadgas det att arbetstagaren har rätt till semesterlön om sådan har tjänats in.

Man skiljer på intjänandeår och semesterår. Semesterår räknas från 1 april till 31 mars påföljande år och intjänandeår är tiden närmast före ett semesterår, se 3 § semesterlagen.

Eftersom din provanställning börjar innan 1 april hinner du vara anställd ca en månad under intjänandeåret. Från de dagar du har varit anställd under intjänandeåret subtraheras de dagar då du har varit helt frånvarande och skillnaden divideras med antalet dagar under intjänandeåret. Denna kvot multipliceras med tjugofem. Man tjänar ca 2 betalda semesterdagar per månad.

Obetald semester är vad du har rätt till oavsett hur mycket du har jobbat under intjänandeåret och betald semester är vad du har tjänar enligt 7 § semesterlagen.

Det är frivilligt om du vill ta ut den obetalda semestern, se 8 § semesterlagen.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Roksana JurenczykRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Semester och semesterersättning ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000