Sekretess vårdnadstvist

2015-06-30 i Sekretess
FRÅGA
Hej.Jag vart anmäld av skolsköterskan att jag misshandlar min son (aldrig hänt )Vart förundersökning som dock lades ner pga vittnet som min son uppgav sa samma som jag att pojken hoppa på min rygg för busa då jag tappa balansen.Tror det är pappan som ligger bakom allt detta för få enskild vårdnad.När jag försöker få ut elevhälsojournalet hänvisar skolan på sekretess o lika med polisen då jag ville ha kopia på utredningen. Polisen ringde idag sa att hon skulle rekommendera att jag EJ får dem pga kan vara underlag i vårdnadstvist.Har jag verkligen ej rätt få ut dessa??Först oskyldigt anklagad för sen skyller alla på sekretsess.. Hur är oddsen få dem om jag överklagar?Mvh Pernilla Forssell
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För elevhälsan som bedrivs på dagens skolor råder en presumtion om sekretess vilket framgår av 23:2 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det betyder att sekretessen kring din sons journal endast för röjas om din son eller någon närstående inte lider men av att uppgiften röjs. Den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa omfattas dock inte av bestämmelsen ovan utan av 25:1 OSL men samma presumtion råder, nämligen sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Du kan alltså inte få ut din sons journal hursomhelst eftersom han eller någon närstående till honom kan lida men av utlämnandet. Vad som är betydande men och hur mycket som krävs är olika från fall till fall och en individuell prövning görs för varje enskild situation.

Du misstänker att sonens pappa försöker få ensam vårdnad om er son och om så skulle vara fallet blir det tal om en vårdnadstvist som ska lösas. Ett ärende har då tagit sin början som du är part i. Enligt 10:3 OSL har du rätt till partsinsyn vilket betyder att du har rätt att få ta del av de handlingar som har inkommit i ärendet och därmed ha rätt till insyn i handläggningen. Om det har gått så långt i ditt fall vet jag inte men om så skulle vara fallet har du rätt till insyn och sekretessen upphävs gentemot dig.

Hoppas ovan angivna svar gav dig vägledning i frågan!

Med Vänliga Hälsningar,

Josefin Lind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (260)
2021-06-15 Hur länge gäller sekretess för uppgifter i en förundersökning?
2021-06-09 Har socialen rätt att begära ut föräldrars belastningsregister pga orosanmälan?
2021-06-08 Kan vem som helst begära ut information från en skola?
2021-05-29 Åklagares meddelarfrihet

Alla besvarade frågor (93293)