Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet

2017-05-14 i Sekretess
FRÅGA
Min son går i skolan där har han en lärare som känner min chef. Min chef frågar om hur det går för min son i skolan. Läraren berättar. Får en lärare göra så och får chefen fråga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör huruvida läraren får lämna ut uppgifter angående din sons skolgång, om dessa uppgifter kan anses som sekretessbelagda eller inte. Relevanta regler hittas i Offentlighets och sekretesslagen, OSL och Skollagen, SkolL.

Som utgångspunkt, får inte en uppgift omfattad av sekretess lämnas ut till en enskild eller en myndighet, 8 kap. 1 § OSL (här). Av samma bestämmelse framgår att lagstadgade undantag som denna lag hänvisar till gäller. Relevanta regler om sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet hittas i 23 kap. OSL (här).

Jag har som utgångsläge att din son går i en grundskola som omfattas av allmän verksamhet. Andra alternativ berörs i sista stycket.

23 kap. 2 § OSL (här) gäller för bl.a. grundskolan och den enskildes (elevens) personliga förhållanden, vilka specificeras i första och tredje stycket. I andra stycket förklaras att sekretessen för sådan uppgift gäller endast om det kan antas att det inte kommer medföra men för den enskilde eller en närstående.

Det måste alltså ske en bedömning om din son eller närstående kan antas att lida men av att informationen sprids och att uppgiften därmed röjs.

I fall situationen avser annan pedagogisk verksamhet, t.ex. förskola, se närliggande bestämmelser (23 kap. 1, 3, 4, 5, §§ OSL, här). Om det istället gäller en enskilt bedriven grundskola, se 29 kap. 4 § SkolL (här).

Hoppas att detta gav svar på in fråga! Du kan alltid vända dig till Lawline igen om det skulle uppstå någon oklarhet.

Vänligen,

Anastasia Matveeva
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94605)