FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess08/03/2017

Sekretess socialtjänsten

hej jag har en fråga om socialen

1. får socialen visa mina papper som dom har om mig till vem som helst?

2.jag har en dotter som är lvu placerad och jag läste att dom ska göra en ny bedömning

var 6 månad jag har varken fått papper eller hört nått om det

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen. I 26:1 OSL stadgas att det som huvudregel råder sekretess vad gäller uppgifter inom socialtjänsten. Det är bara om det står klart att den enskilde eller en närstående till den enskilde, inte kommer lida men om uppgiften röjs, som att en handling kan lämnas ut. Därmed får socialen absolut inte visa din personakt för vem som helst!

När det gäller din dotters situation, gäller det som huvudregel även här sekretess, enligt 12:3 OSL. Undantag från detta görs i den utsträckning vårdnadshavaren behöver information för att kunna fullgöra sina skyldigheter som vårdnadshavare, något som följer av 6:11 föräldrabalken. Dock får uppgiften aldrig lämnas ut, trots vårdnadshavarens roll, om det kan antas att den underårige skulle lida betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren.

Sammanfattningsvis, får man se till innehållet i handlingen. Informationen om att socialtjänsten ska göra en ny bedömning var 6 månad, bör inte vara av sådan beskaffenhet att barnet kan skadas av att en vårdnadshavare får reda på dessa omständigheter. Dock krävs mer underlag för att kunna dra en närmre slutsats, men poängen är att du som vårdnadshavare har rätt att ta del av informationen i den del du behöver det för att fullgöra dina förpliktelser som vårdnadshavare, samtidigt som din dotter inte får lida av att du får reda på detta.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hälsningar,

Johanna BarfoedRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”