Sekretess på förundersökningar

2019-04-07 i Sekretess
FRÅGA
Hejsan! Våran dotter var förlovad med en man som begick ett mord på en kompis som våran dotter aldrig träffat. Initialt blev hon misstänkt och anhållen 1 dygn. I Fup. läser jag hennes fullständiga namn och person nr.X flera är det lagligt? Under för hör med tidigare misstänkt.Ska inte det vara sekretess belagt?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör både offentlighetsregler och sekretessregler i samband med utredning av brott. Utgångspunkten i Sverige är enligt offentlighetsprincipen att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas av sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen, (OSL). Enligt 18 kap. 1 § OSL gäller sekretess för uppgifter som hör till förundersökning i brottmål, om det kan antas att syftet med beslutet eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs. Handlingarna ska alltså inte lämnas ut om det kan antas att utredningen skadas av detta. Handlingarna ska inte heller lämnas ut om det finns risk att berörda personer kan lida men om uppgifterna lämnas ut. Det är upp till varje myndighet att avgöra om uppgifterna ska lämnas ut och att göra en sekretessprövning.

Innan förundersökningen har avslutats är alltså handlingarna hos polisen inte allmänna handlingar. Det föreligger presumption för sekretess för utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål (35 kap. 1 §). Har dock handlingarna överlämnats till åklagare är dessa allmän handling. När åtal har väckts är därför förundersökningsprotokollet en allmän handling (35 kap. 7 § OSL).

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll