Sekretess mellan olika myndigheter

2019-12-25 i Sekretess
FRÅGA
Har skrivit brev till häktad person (min dotters pojkvän är häktad och hon är 15år) där jag sagt att vi hämtar honom på aktuell ort om/när hans häktning hävs och han inte blir dömd. Nu har kriminalvården lämnat in orossnmälan till sociales för av vi tillåter henne ha kontakt med honom när han är häktad misstänkt. Frågan blir får kriminalvården lämna ut detaljer från mitt privata brev till socialtjänsten som grund för orosanmälan?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din fråga handlar om sekretess mellan olika myndigheter.

Sekretess för myndigheter regleras i offentlighets- och sekretesslagen. Förbud mot att röja uppgifter gäller för myndigheter, 2 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen) (OSL). Detta innebär ett förbud mot att lämna ut en uppgift som innefattas av sekretess. Detta innebär till exempel att olika myndigheter inte får lämna ut uppgifter till varandra. Huvudregeln är därför att sekretess råder mellan olika myndigheter.

Den sekretess som råder mellan myndigheter hindrar dock inte att uppgifter lämnas mellan myndigheter om uppgiftsskyldighet föreligger enligt lag (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Flera myndigheter, inklusive Kriminalvården, har skyldighet att genast anmäla till Socialnämnden när de upptäcker eller misstänker att ett barn far illa (14 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (SoL). Vid sådan anmälan är dessa myndigheter och deras anställda skyldiga att lämna alla uppgifter till Socialnämnden som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd och skydd (14 kap. 1 § tredje stycket SoL).

Denna anmälningsskyldighet i socialtjänstlagen bryter därför den sekretess som annars föreligger mellan olika myndigheter (10 kap. 28 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kriminalvården kan därför informera Socialnämnden och lämna ut de uppgifter som behövs i sådana situationer som omfattas av 14 kap 1 § SoL.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta Lawline för ytterligare hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81726)