Sekretess mellan myndigheter

2017-08-04 i Sekretess
FRÅGA
Hej!Jag arbetar som polis och har flera gånger stött på problem gällande ärenden som måste samverkas med Migrationsverket. Jag undrar hur sekretessbestämmelserna ser ut mellan Polisen och Migrationsverket?Exempel på detta är t.ex. när jag ska rapportera en person för ett obotsbrott som endast uppvisar ett LMA-kort. När man då kontaktar Migrationsverket i syfte att få fram en adress till den misstänkte eller om Migrationsverket har handlingar som styrker hens identitet, eller som i detta fall att han har ett giltigt utländskt körkort (annars är han ju även misstänkt för en olovlig körning), och svaret jag då får är att de inte har befogenhet att lämna ut sådana uppgifter på grund av sekretess. Hur kan detta vara möjligt när det handlar om två statliga myndigheter samt när det gäller personer som faktiskt är misstänkta för brott? Finns det någon gräns för hur grovt brottet måste vara för att vi inom Polisen ska få ut sådana uppgifter från Migrationsverket? En orelevant fråga är ju då vad syftet är med att vi ska rapportera personer med utländsk härkomst som inte är folkbokförda här i Sverige för bötesbrott eller brott som endast har max 6 månaders fängelse i straffskalan (om det nu är den gällande gränsen) om det råder sådan sekretess? Betyder det att de kan begå dessa brott ostraffat?Vänligen,Frustrerad polis
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sekretessbestämmelserna är svåröverskådliga

Sekretessbestämmelserna i Offentlighet- och sekretesslagen (OSL) är många och komplicerade. Det är därför svårt att ge dig exakt svar på dina frågor utefter de kunskaper jag har på området. Utgångspunkten är dock att en uppgift för vilken sekretess gäller enligt OSL inte får röjas för enskilda eller för andra myndigheter om det inte står annat i samma lag eller i en annan förordning som lagen hänvisar till (8 kap 1 § OSL). Det finns en del specifika undantagsregler som gäller bl.a. för uppgifter inom sjukvården men ingen som specifikt behandlar den situation du nämner. Däremot så finns en generalklausul som innebär att sekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan myndighet i sådana fall då det är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda (10 kap 27 § OSL- generalklausulen). Är det personuppgifter ni efterfrågar kan det även finnas regler i personuppgiftslagen som måste beaktas.

Migrationsverket kan dock bli skyldigt att lämna ut information till polisen om det intresse som polisen har av uppgiften väger tyngre än intresset av att uppgiften inte röjs. Frågan är då vilket intresse som är störst, intresset av att få ta del av information om misstänkta för brott i en brottsutredning eller intresset av att skydda dessa personer från att deras personuppgifter röjs?

Beslut att inte ge ut sekretessbelagda uppgifter kan överklagas

Känner du dig missnöjd med Migrationsverkets beslut att neka dig tillgång till sekretessbelagda uppgifter så kan du överklaga det beslutet (6 kap 7 § 2 st OSL) till kammarrätten (6 kap 8 § OSL).

Du bör kontakta en specialist på området

Den stora svårigheten att navigera bland reglerna i OSL gör att jag därför inte kan ge dig ett klart svar på din fråga. Jag råder dig därför att dels läsa den litteratur som finns på området och även att ta hjälp av en jurist som är specialist på området.

Vill du har mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här http://www.lawline.se/ask_a_question

- Boka tid med en jurist, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Johanna Matsdotter
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94603)