Sekretess inom socialtjänsten

2021-02-01 i Sekretess
FRÅGA
Hej! Kan sekretess inom socialtjänsten (enligt OSL 26 kap 1§) förhindra att uppgifter lämnas till kommunens högsta ledning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

26 kap. 1 § OSL reglerar precis som du skriver sekretess inom socialtjänsten. Det kan vara bra att veta att OSL skiljer på definitionerna sekretessreglerad respektive sekretessbelagd uppgift. En sekretessreglerad uppgift är en uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess, och en sekretessbelagd uppgift är en sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall. Det finns utöver detta ett antal sekretessbrytande bestämmelser som gör att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar. Ett exempel är 26 kap. 9 § OSL som gör det möjligt att lämna uppgifter till en myndighet inom hälso- och sjukvård under vissa förutsättningar.

Som utgångspunkt förhindrar alltså 26 kap. 1 § OSL att sekretessbelagda uppgifter lämnas vidare till andra parter. Det beror dock på om uppgiften i sig är sekretessbelagd, och det finns dessutom undantag.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?