sekretess inom socialtjänsten

2019-03-25 i Sekretess
FRÅGA
Hej.Jag arbetar inom Råd och Stöd på en kommun med ensamkommande ungdomar där jag får en ungdom tilldelad mig och ett medföljande uppdrag från en socialhandläggare.Handläggaren hade fått en ytterst privat delgivning från ungdomen, med medföljande löfte om att inte berätta detta för någon.Handläggaren berättar dock detta direkt för mig som kontaktperson när ungdomen och en annan handläggare sitter med och ungdomen blir helt chockad.Jag och ungdomen känner att detta är helt fel utav handläggaren då vi ser det som om denne brutit sekretess och tystnadsplikt.Har vi rätt i det?MvhGunilla Ågebrant
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Sekretess inom socialtjänsten finns reglerad i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Sekretess gäller för uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men (26 kap. 1 § OSL). Av din formulering i frågan tolkar jag det som att uppgiften berör just den enskildes personliga förhållanden.

Menprövningen
Innan en uppgift lämnas ut ska en menprövning göras i det aktuella fallet. I ovanstående reglering gäller presumtion för sekretess. Uppgiften är sekretessbelagd om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde. Med men avses i första hand skador som att någon blir utsatt för missaktning men kan också vara fysik eller ekonomisk skada.

Olika verksamhetsgrenar
Sekretessgräns gäller i förhållande till alla som är utanför myndigheten eller runt en självständig verksamhetsgren inom en myndighet. Av din fråga att tolka så uppfattar jag det som att ni tillhör olika verksamhetsgrenar. Om ni skulle tillhöra samma verksamhetsgren måste inre sekretess ändå beaktas. Sekretessbelagda uppgifter får bara lämnas om det är normalt eller behövligt för verksamhetens utövning. Personen i fråga kan därmed kommit att röja en sekretessbelagd uppgift. För att få mer information om sekretess inom socialtjänsten rekommenderar jag dig att läsa socialstyrelsens vägledande information om sekretess och tystnadspliktsgränser som du hittar här.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Stephanie Fjeldseth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (195)
2020-01-21 Får lärare prata med föräldrar om andras barn?
2019-12-31 Hur fungerar sekretessreglerna vid klinisk obduktion?
2019-12-30 Lagar som styr sekretess och ärendehantering kring barn
2019-12-25 Sekretess mellan olika myndigheter

Alla besvarade frågor (77194)