FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess22/12/2018

Sekretess inom socialtjänst och för god man i asylprocess

Hej jag skriver en bok som bygger på en sann historia. Den handlar om en ensamkommande ungdom. Jag tar inte upp vilket hvb hem han bor på inte någon stad och jag har bytt ut alla namn. Jag träffade på honom när jag jobbade på ett hvb hem. Han får inte stanna men jag och hans före godeman hjälperhonom och han får nu söka asyl på nytt. Begår jag brott mot sekretessbestämmelser om jag tar upp någon påhittad eller verklig upplevelse som han var med om på HVB hemmet. Likaså undrar jag om hans före detta godeman har någon tanadsplikt om det hon varit med om med killen i asylprocessen. Som sagt inga namn eller städer nämns.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sekretessbestämmelser för socialtjänst säger att sekretess gäller för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men för den enskilde. Den ensamkommande ungdomen är alltså den enskilde i detta fallet. Genom att du inte nämner några namn eller städer kommer uppgifterna du lämnar inte att utsätta den enskilde för men. Du bryter alltså inte mot sekretessen inom socialtjänst genom att berätta om händelser där ungdomen figurerar eftersom du inte berättar vem ungdomen är eller var han finns.

En god man i en asylprocess har inte någon tystnadsplikt. Migrationsverket menar att det beror på att den gode mannen fungerar som en förälder till ungdomen och ska värna om ungdomens bästa. Detta innebär att den gode mannen kan berätta om hennes upplevelser av killen från asylprocessen.

Sammanfattning
Din bok bryter inte mot några sekretessbestämmelser. Detta främst eftersom att inget i boken kan kopplas till en särskild person då inga namn eller städer nämns.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”