FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/06/2020

Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt

Framtidsfullmakt. Kan den som har fullmakten inte tala med läkare eller liknande då fullmaktsgivaren har hamnat på sjukhus. Kan jag som fullmakts havare inte få information eller be om information av läkare etc.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Framtidsfullmakter regleras av Lagen om Framtidsfullmakter (FFL).

Det finns ett undantag i Lagen om Framtidsfullmakter som stadgar att sjukvård är undantagen från framtidsfullmaktshavarens behörighet (2 § 2 stycket FFL). Det gäller då i första hand frågor om medicinsk behandling.

Din fråga kanske snarare berör frågan kring sekretess inom sjukvården. Regler kring sekretess finns i Offentlighet och Sekretesslagen (OSL). Huvudregeln är att sekretess gäller inom sjukvården och att uppgifter bara kan lämnas ut om det står klart att den enskilde eller dess anhöriga inte lider men av utlämnandet (25 kap. 1 § OSL). Några sekretessbrytande regler för framtidsfullmaktshavare finns inte.

Om det framgår av framtidsfullmakten att framtidsfullmaktshavaren ska ta hand om framtidsfullmaktgivarens personliga angelägenheter så skulle det enligt mig kunna vara nödvändigt i vissa situationer att få ut uppgifter från sjukvården för att kunna fullgöra sitt uppdrag som framtidsfullmaktshavare.

Om sjukvården vägrar lämna ut så finns det möjlighet att överklaga till Kammarrätten (6 kap. 7 § OSL). Viktigt att tänka på är att du behöver beslutet att inte lämna ut uppgifterna i skriftlig form från sjukvården för att kunna överklaga.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000