FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess16/03/2018

Sekretess inom samma myndighet

Vad händer om en myndighetsperson skickar information om klienten via offentlig mejl till en andra myndighetsperson i samma verksamhet?

Är det ett alvarlig brott mot sekretess eller inte?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om sekretess finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Information i ett mail om en klient som finns hos en myndighet är en allmän handling (2 kap. 1 § TF) eftersom den är antingen upprättad (2 kap. 7 § TF) eller inkommen (2 kap. 6 § TF). Huvudregeln i tryckfrihetsförordningen är att sådana handlingar är offentliga (2 kap. 1 § TF). Begränsningar får göras i lag, och så har skett genom offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2 kap. 2 § TF). Det framgår inte av din fråga vilken typ av information som har skickats om klienten och då är det inte möjligt för mig att avgöra om informationen omfattas av sekretess eller inte. Förutsatt att informationen omfattas av sekretess så gäller den i förhållande till enskilda och andra myndigheter (8 kap. 1 § OSL). Huvudregeln är alltså att sekretessuppgifter får lämnas till kollegor på samma myndighet. Om enheterna är att se som helt fristående och självständiga i förhållande till varandra så kan sekretessen även gälla inom samma myndighet.

Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och har du några ytterligare funderingar så tveka inte att höra av dig till oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Josefin TjernellRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”