Sekretess inom kriminalvården

2015-07-13 i Sekretess
FRÅGA
HejHar kriminalvården rätt att neka mig information om när en dömd person ska avtjäna sitt straff? Detta borde väl lyda under offentlighetsprincipen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Den uppgift du begärt ta del av är säkerligen en allmän handling, men det innebär inte per automatik att du har rätt att ta del av den som en offentlig allmän handling. Handlingen kan nämligen vara sekretessbelagd. Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här. Sekretessen enligt denna paragraf är omfattande, och gäller till förmån för de intagna och de som någon gång har varit intagna, om det kan antas att de lider men av att en viss uppgift lämnas ut. Med ”men” inom OSL avser man i princip att man lider ”obehag”, och uppgifter om huruvida en person börjat avtjäna sitt straff medför med stor sannolikhet men för den intagne.

Det finns dock ett undantag för sekretess inom kriminalvården, och gäller för de beslut som fattas av kriminalvården eller en övervakningsnämnd. Beslut av denna typ kan tex vara beslut om anstaltsplacering, avskiljande av intagen från andra intagna, granskning av brev, permissioner och disciplinär bestraffning. Detta undantag medför också att offentlighet gäller för bl.a. beslut om beräkning av strafftid och uppskov med verkställigheten. Dock ska det här påpekas att det alltjämt mycket väl kan gälla sekretess enligt andra sekretessregler, tex skydd för adressuppgifter, 21:3, eller sekretess för att förhindra fritagningsförsök, 18:11 OSL

Sammanfattningsvis gäller att kriminalvården kan vägra besvara frågor om huruvida en viss person är placerad på en viss anstalt eller ej, eller när straffet ska börja avtjänas. Men det själva beslutet av kriminalvården om att faktiskt ta in en enskild vid en viss anstalt kommer i slutändan att vara offentligt, såtillvida ingen annan sekretessbestämmelse finnes tillämplig. Om du är missnöjd med beslutet av kriminalvården kan du i det skedet begära omprövning, så att du får ett skriftligt beslut och information om vilken slags sekretess som aktualiseras i detta fall. På det sättet kan du även, om du önskar, påbörja en överklagandeprocess.

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (213)
2020-06-30 Sekretess inom sjukvården och framtidsfullmakt
2020-06-15 Brott mot tystnadsplikt?
2020-06-14 När är en läkaren skyldig att lämna sekretessbelagda uppgifter?
2020-05-30 En bostadsrättsförening har inte rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret om en presumtiv andrahandshyresgäst

Alla besvarade frågor (81824)