FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess13/07/2015

Sekretess inom kriminalvården

Hej

Har kriminalvården rätt att neka mig information om när en dömd person ska avtjäna sitt straff? Detta borde väl lyda under offentlighetsprincipen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga!

Den uppgift du begärt ta del av är säkerligen en allmän handling, men det innebär inte per automatik att du har rätt att ta del av den som en offentlig allmän handling. Handlingen kan nämligen vara sekretessbelagd. Sekretess inom kriminalvården regleras i 35:15 OSL, som du hittar här. Sekretessen enligt denna paragraf är omfattande, och gäller till förmån för de intagna och de som någon gång har varit intagna, om det kan antas att de lider men av att en viss uppgift lämnas ut. Med ”men” inom OSL avser man i princip att man lider ”obehag”, och uppgifter om huruvida en person börjat avtjäna sitt straff medför med stor sannolikhet men för den intagne.

Det finns dock ett undantag för sekretess inom kriminalvården, och gäller för de beslut som fattas av kriminalvården eller en övervakningsnämnd. Beslut av denna typ kan tex vara beslut om anstaltsplacering, avskiljande av intagen från andra intagna, granskning av brev, permissioner och disciplinär bestraffning. Detta undantag medför också att offentlighet gäller för bl.a. beslut om beräkning av strafftid och uppskov med verkställigheten. Dock ska det här påpekas att det alltjämt mycket väl kan gälla sekretess enligt andra sekretessregler, tex skydd för adressuppgifter, 21:3, eller sekretess för att förhindra fritagningsförsök, 18:11 OSL

Sammanfattningsvis gäller att kriminalvården kan vägra besvara frågor om huruvida en viss person är placerad på en viss anstalt eller ej, eller när straffet ska börja avtjänas. Men det själva beslutet av kriminalvården om att faktiskt ta in en enskild vid en viss anstalt kommer i slutändan att vara offentligt, såtillvida ingen annan sekretessbestämmelse finnes tillämplig. Om du är missnöjd med beslutet av kriminalvården kan du i det skedet begära omprövning, så att du får ett skriftligt beslut och information om vilken slags sekretess som aktualiseras i detta fall. På det sättet kan du även, om du önskar, påbörja en överklagandeprocess.

MVH

Anton PeterzénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000