Sekretess gällande patientjournal

2016-03-31 i Sekretess
FRÅGA
Har min chef rätt att gå in i min patientjournal?
SVAR

Hej och tack för att ni vänt er till Lawline mer er fråga.

Det är endast patienten och de som arbetar hos en vårdgivare som deltar i vården av patienten som får ta del av dokumenterade uppgifter om denne. Att ingen annan får ta del av exempelvis en patientjournal följer av offentlighets- och sekretesslagen (här). Enligt 25 kap. 1 § OSL föreligger sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Sådan uppgift får endast röjas om det står klart att den enskilde eller någon närstående till denne inte lider men av det. Det ska således till mycket för att en utomstående ska få tillgång till din patientjournal då sekretess alltså är huvudregeln. Din chef har med största sannolikhet inte rätt att få tillgång till din patientjournal eller uppgifter ur denna.

Vänliga hälsningar,

T E
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (242)
2021-03-01 Har anhöriga rätt att få information från boende?
2021-02-24 Vilken sekretess gäller mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten?
2021-02-14 Sekretess och samtycke till brytande av sekretess i sjukvården
2021-02-09 begära ut handling med sekretess

Alla besvarade frågor (89867)