Sekretess för uppgifter i belastningsregister

2016-10-14 i Sekretess
FRÅGA
Kan vänner kolla ens ev brottsregister?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt lagen om belastningsregister (se här) innehåller belastningsregistret (brottsregistret) uppgifter om personer som ålagts en påföljd för brott. Enligt 6 § i lagen kan vissa myndigheter få tillgång till uppgifter i registret om det begärs.

Vidare ser vi i 35 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen att uppgifter i belastningsregister är sekretessbelagda. Bestämmelsen säger att utlämnande av uppgifter endast får ske efter föreskrifter i annan lag, en sådan föreskrift är just den i 6 § som beskrevs ovan för myndigheter.

En vanlig privatperson som en vän har därmed ingen möjlighet att se uppgifter i ens belastningsregister.

Hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (225)
2020-09-30 Är socialtjänstens journaler offentliga handlingar?
2020-09-30 Vem får och kan begära ut ett utdrag från belastningsregistret?
2020-09-28 Råder det sekretess kring dödsorsak?
2020-09-19 Sekretess hos uppgifter om en själv?

Alla besvarade frågor (85217)