Sekretess för personlig assistent.

2015-05-10 i Tystnadsplikt
FRÅGA
HejOm man som "personlig assistent" får reda på att en klient smygfilmat på en offentlig toalett. Har man då sekretess. Får man anmäla det som ett brott till polisen eller ska man kontakta sin chef?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Eftersom din fråga rör personliga assistenters tystnadsplikt finner vi svaret i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS, se här, samt i lagen om offentlighet och sekretess, förkortas OSL, se här.

Föreligger sekretess?

En personlig assistent lyder under reglerna i LSS och i 29 § anges att den som är eller har varit verksam inom sådan verksamhet har tystnadsplikt ang. den enskildas personliga förhållanden. Tystnadsplikt föreligger som huvudregel. Frågan är här om man kan anse det röra sig om den enskildes personliga förhållanden. Om det inte rör sig om personliga förhållanden omfattar inte tystnadsplikten den aktuella situationen. Om det kan anses röra sig om den enskildes personliga förhållanden finns det undantag från tystnadsplikten.

Personliga förhållanden har ansetts motsvara, fysisk och psykisk hälsa, ekonomiska förhållanden samt även personens namn kan under vissa omständigheter anses utgöra sådana skyddade personliga förhållanden som gör att det råder sekretess. Det är därför svårt att bedöma om den aktuella situationen omfattas av sekretesskyddet enligt LSS 29 §, TF 2:2, sekretesslagen 7:4.

Det framgår inte av dina uppgifter om du arbetar privat eller offentligt, men det finns bestämmelser som anger att sekretess gäller för båda verksamhetstyperna. Skulle det vara privat verksamhet finns en bestämmelse i Socialtjänstlagens 15 kap. 1 § som anger att tystnadsplikt råder. Likväl anges i socialtjänstlagen 15:3 att offentlighets- och sekretesslagen, förkortas OSL, gäller för det allmännas verksamhet inom området. OSL gäller även för de som arbetar inom sådan verksamhet, OSL 2:1.

Verksamheten som personlig assistent jämställs med verksamhet inom socialtjänsten enligt OSL 26:1 st. 4 p. 4. Huvudregeln är att sekretess gäller inom socialtjänsten. Enligt OSL 10:23 så krävs det att det för brottet är förskrivet fängelse i minst ett år, vilket det inte är för brottet kränkande fotografering, brottsbalken 4:6 a. Det är då inte tillåtet att lämna uppgifter om brottet till polis eller åklagare.

Vad bör man göra?

Jag skulle råda dig att i första hand kontakta din chef eftersom sekretess inte råder mot att fråga till din chef. Utefter vad din chef anser kan ni gå vidare därifrån. Om din chef inte vill ta tag i problemet alt. inte vet hur rekommenderar jag att ni kontaktar vår kostnadsfria telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skickar ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll