Sekretess för lärare

2018-09-28 i Sekretess
FRÅGA
Jag har jobbat som Ma/NO obehörig lärare åk 7-9. Då har jag fått veta att mamma av en av mina elever var flickvän till en känd prins utom Sverige. Nu läser jag om offentlighetsprincip och undrar om vad säger OSL om man har valt delta i diskussion med kolleger om detta. Räknas den uppgiften som allmänt handling? Måste den vara sekretess pga kan eleven lida men? Jag vet vad moral säger men jag är nyfiken om vad lagen säger.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar förutsätter jag att du har arbetat på en kommunal skola och inte en privat skola. Då blir offentlighets- och sekretesslag (2009:400) tillämplig. I 23 kap. 2. § 1-2 st. OSL finns det sekretessbestämmelser som gäller i grundskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos exempelvis kurator eller särskild elevstödjande verksamhet. I 23 kap. 2 § 3 st. OSL framgår att sekretess även gäller för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider med om uppgiften röjs. Detta innebär att det råder en presumtion för offentlighet för sådana uppgifter, så som adress och familjeförhållanden. Om sekretess bör gälla för just den uppgift som du angiver kan bero på om det finns risk för att eleven kommer att förföljas eller likannde. Sekretessen gäller dock enligt 8 kap. 2 § mot andra myndigheter och inte de som jobbar inom samma myndighet (inom skolan) inom samma verksamhetsgren (bland lärarna). Därför är det inte ett brott mot tystnadsplikten om dessa uppgifter delas internt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (186)
2019-08-15 Vilka uppgifter får Kronofogden lämna ut?
2019-08-01 Är en nedlagd förundersökning sekretessbelagd?
2019-07-31 Sekretess mellan myndigheter
2019-07-17 Kan man få jobb om man förekommer i belastningsregistret?

Alla besvarade frågor (72058)