Sekretess för intagen inom kriminalvården

FRÅGA
Hej!Kan man på något sätt ta del av information gällande brev,samtalslista för en intagen på häktet? denne har ej några restriktioner kvar och även fått sin dom i väntan på att bli förflyttad till anstalt. kan den intagne i häktet begära själv ut sin samtalslista där det framkommer vilka som intagen får ringa? ellerKan intagen ge fullmakt så man kan ta del av dessa handlingar på något sätt?MvhT.L
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Information om häktade och intagna i Kriminalvården omfattas av sekretess, enligt 35 kap. 15 § OSL. I lagrummet framgår det "sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs".

Sekretessen gäller även för anhöriga. Klienten kan dock själv ge tillåtelse att information lämnas ut till en viss person, varpå en sekretessprövning får göras.

Jag vet faktiskt inte om klienten kan begära ut sin samtalslista. Det känns dock som en möjlig åtgärd. För att få mer klarhet i frågan rekommenderar jag att kontakta kriminalvården direkt.

Med vänliga hälsningar,

Melvin Keric
Fick du svar på din fråga?