Sekretess för brev skickat till läkare

2017-04-07 i Sekretess
FRÅGA
Om jag skriver ett personligt adresserat brev till min läkare som är min vårdkontakt, och jag vill konsultera mina personliga problem som bara han som vårdgivare känner till, är det då rätt att all inkommande post öppnas, och annan personal scannar in brevet i något digitalt arkiv. Är inte informationen belagd med sekretess, så att läkaren endast får samtala eller rådgöra med annan kollega som har eller vårdar just mig, annars inga samtal alls, har jag fel eller är denna hantering av mitt personliga brev i strid mot vad som anges i patientlagen.Mvh Roger
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln är att en handling är offentlig om den förvaras hos en myndighet och om den anses som inkommen till myndigheten, 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). En handling ses som inkommen när den har anlänt till myndigheten, 2 kap. 6 § TF. Det betyder alltså att när ditt brev anländer till myndigheten blir det en offentlig handling.

En offentlig handling kan påläggas sekretess. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det är ett s.k. omvänt skaderekvisit, vilket betyder att man utgår från att sekretess föreligger och offentlighet är således ett undantag.

Dock säger patientdatalagens 4 kap. 1 § att en person som arbetar hos en vårdgivare får ta del av uppgifter om en patient om de behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården. Att då ha personal som utför administrativa uppgifter som att scanna in papper strider inte mot lagen. Den personalen omfattas också av sekretessen och har alltså tystnadsplikt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Erika och Frida

JR Umeå
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (268)
2021-07-28 Kan man begära ut släktings journal vid dödsfall?
2021-07-04 Kan jag ta reda på om min bror är adopterad utan att någon får veta de?
2021-06-30 Har jag rätt att få ta del av underlaget som gett upphov till misstankar om att jag begått brott?
2021-06-30 Sjukjournal

Alla besvarade frågor (94412)