Sekretess för avliden person

2018-01-10 i Sekretess
FRÅGA
Hej,jag är testamentstagare till en gammal vän , som nyligen gick bort vid 96 års ålder.På senare år var min vän förvirrad och hallucinerade.En läkare skrev under denna period mediciner för lindring.Har jag rätt att fråga läkaren vilket datum detta var.Jag vill inte veta symptom eller mediciner. Bara vilket datum.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst.

Jag tolkar din fråga som att du undrar på om du kommer kunna få ett svar av läkaren på vilket datum det var som din vän fick medicin. För att du har ju alltid rätt att fråga läkaren, däremot om han ger dig ett svar är väl mer tveksamt.

Regler om sekretess

Grundläggande regler gällande journaluppgifter, så som exempelvis datum för medicinering, behandlas i offentlighets- och sekretesslagen som finns här. Här regleras vad som gäller för läkare, och som utgångspunkt gäller att uppgifter inte kan lämnas ut rörande en patient. Detta gäller om det inte står klart för läkaren att uppgiften i fråga kan lämnas ut UTAN att patienten eller dennes närstående tar skada av att uppgifter utlämnas, se 25 kap 1 § OSL.

Även avlidna personers uppgifter skyddas av sekretess, även om denna sekretess är svagare. Det som då tas hänsyn till är främst om den avlidnes närstående kan lida men/skada, antingen fysiskt eller psykiskt, av att uppgifter utlämnas. Hänsyn ska även tas till den avlidnes tänkta intressen, heder och ära. En prövning görs av den enskilda läkaren som har behandlat patienten, om uppgifterna ska skyddas eller inte pga. eventuell skada för patienten eller dennes närstående.

Sammanfattningsvis

Det saknas direkt praxis som stadgar att just datum för medicin, men inget annat, får lämnas ut. Det finns dock ingen praxis som säger motsatsen heller. Det är helt enkelt upp till den enskilde läkaren att göra denna bedömning. Min personliga uppfattning är däremot att det absolut borde vara möjligt att du kan få ta del av vilket datum det var som din avlidne vän fick utskrivna mediciner, då jag har svårt att se på vilket sätt som din avlidne vän eller hens närstående skulle lida skada utav att du får ta del av denna information. Men det är i slutändan endast läkaren som kan göra denna bedömning och ingen annan.

Kontaktuppgifter

Jag hoppas att du har fått någorlunda svar på din fråga, även om jag inte kunde ge dig ett direkt rakt "ja eller nej- svar". Min rekommendation är helt enkelt att du frågar läkaren och därefter tar ställning beroende på vad läkaren svarar. Finner du något annat oklart i min fråga är du välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.

Allt gott,

Med vänliga hälsningar

Johan Håkansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sekretess (285)
2022-01-17 Kan man ta reda på vilket häkte eller anstalt en anhörig sitter på?
2021-12-31 Får Socialtjänsten lämna uppgifter om mig till Försäkringskassan
2021-12-31 Får man jobba med människor om man står med i belastningsregistret?
2021-12-29 Kan jag ta del av dokument som rör omhändertagande enligt LVU?

Alla besvarade frågor (98657)