Sedvänja inom anställningsförhållande

2017-11-09 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Har arbetat på ett företag i ca 24 år. Där har min lön varit "bonusbaserad" i form av ett tantiem med utdelning efter att årsresultatet/bokslutet är klart.Har nu sagt upp mig från företaget. Slutade 1 jan-2017.Nu anser inte min fd arbetsgivare att jag inte ska ha något tantiem för arbetad tid 2016. Det finns ingen klausul i mitt anställningsbevis om tantiem.Alla på företaget har "alltid" haft denna utdelning.Kan man hävda att det borde delas ut tantiem även om jag slutat för att det skett under alla år som anställningen varit?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

För att tolka anställningsavtal används olika rättskällor. Den främsta rättskällan är anställningsavtal och kollektivavtal vilken kompletteras eller inskränks genom lagar, förordningar och författningar. Domstolars tidigare vägledande avgöranden (rättspraxis) och sedvänja (sedvanerätt) är också viktiga rättskällor vid avtalstolkning. När en tradition eller vedertaget förfaringssätt bildats inom ett avtalsförhållande brukar man tala om sedvänja. Du har uppgett att du arbetat på samma företag i ca 24 år och att alla "alltid" haft ett särskilt bonusbaserat lönesystem. Det är själva definitionen av sedvänja - att alla alltid gjort på ett vis. I övrigt gäller huvudregeln att även inbetald lön, bonus och semesterersättning betalas ut, såvida inget annat avtalats. Du har härvid goda möjligheter att med framgång hävda att utdelning för året 2016 inte heller varit ett undantag till denna huvudregel eller att den mångåriga sedvänjan i vart fall fortfarande gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1939)
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad
2021-09-15 Får min arbetsgivare sprida privat information om mig?
2021-09-06 Behåller jag SGI vid en kortare anställning?
2021-09-05 Gäller nya LAS retroaktivt?

Alla besvarade frågor (95697)