Schablon för bestämmande av anskaffningsutgift gällande fastighet som förvärvats före 1952

FRÅGA
Hej!Mina föräldrar ska sälja sitt hus som de fått i gåva av mina farförädrar 1977. Hur räknar man reavinstskatten då det inte finns ett inköpspris?Det är mina farföräldrar som köpte tomten 1940 samt byggde sedan huset 1941.Ska visst finnas någon schablon på detta?Tacksam för hjälp.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 45 kap. 28 § inkomstskattelagen (se här) anges att för fastigheter som förvärvats före 1952 får som inköpspris anses 150 % av fastighetens taxeringsvärde för år 1952. Fanns det inget taxeringsvärde fastställt för år 1952, ska ett motsvarande värde beräknas med ledning av taxeringsvärdet för den fastighet som den sålda fastigheten ingick i, eller det närmast därefter fastställda taxeringsvärdet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll