Schablon för att beräkna kapitalvinst vid avyttring av fastighet?

Hej! Jag har ärvt en Herrgård med skog, jordbruk, 4 torp inköpt 1916.

Den såldes 2021 och handpenning betalades. Slutlikviden betalades 2022. Förra veckan.

Jag vill betala in min preliminära skatt direkt för att slippa kostnadsränta.

Kan jag använda någon form av schablon när jag beräknar reavinsten som för aktier 20% innan jag får ordning på taxeringsvärdet 1952?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Hur räknar man ut skatten på hus man har fått i arv?

Vid försäljning av en fastighet beräknas skatten genom att man tar försäljningssumman och gör avdrag för anskaffningsutgiften (ofta vad man köpte fastigheten för) plus eventuella andra avdragsgilla utgifter man har haft (44 kap. 13 och 14 § inkomstskattelagen). Överskottet utgör vad man kallar för kapitalvinst. För privatbostadsfastigheter gäller sedan att det är tjugotvå trettiondelar (22/30) av kapitalvinsten som ska beskattas (45 kap. 33 § inkomstskattelagen).

Om man inte själv har köpt fastigheten gäller den så kallade kontinuitetsprincipen (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Principen innebär att när man tar emot en fastighet genom gåva, arv, testamente, bodelning, eller på liknande sätt så inträder man i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta betyder att det är vad den personen köpte fastigheten för som blir relevant när man räknar ut kapitalvinsten.

I ditt fall fick du fastigheten genom arv. Enligt kontinuitetsprincipen trädde du då in i arvlåtarens skattemässiga situation. Skulle man gå efter denna princip hade ditt anskaffningsvärde således varit det anskaffningsvärde som arvlåtaren betalade. För äldre hus gäller dock andra regler, eftersom nyss nämnda princip inte sträcker sig hur långt bak som helst.

En särskild regel gäller för fastigheter som har förvärvats innan år 1952 (45 kap. 28 § inkomstskattelagen). Enligt regeln ska en fastighet som förvärvades innan 1952 anses vara förvärvad 1952. Anskaffningsutgiften ska då anses vara 150% av fastighetens taxeringsvärde för år 1952 såvida inte det faktiska anskaffningsvärdet är högre. Då får det användas istället.

Konsekvensen av detta är, precis som du verkar ha identifierat, att taxeringsvärdet för år 1952 är viktigt i ditt fall. Dessvärre finns det inget schablon-värde att utgå ifrån vid beräkningen. Det går dock att ta reda på taxeringsvärdet genom att beställa uppgiften från Riksarkivet.

Sammanfattning och råd

Det finns ingen schablon, motsvarande schablonmetoden vid avyttring av aktier, att använda när man ska beräkna kapitalvinsten vid avyttring av fastigheter. Däremot kan du begära ut taxeringsvärdet från Riksarkivet här och därmed beräkna kapitalvinsten (vilket du kan få hjälp med här).

Om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”