Säsongsanställning

2021-02-13 i Anställningsformer
FRÅGA
E:s syster F har fått jobb i Åre under vintersäsongen. Hennes jobb är tidsbegränsat från 1/12 till den 30/4.Är det OK att anställa F den här tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som gäller för en viss tid, från ett visst datum till ett annat datum, och en sådan anställning upphör att gälla utan uppsägning när anställningstiden har gått ut. Säsonsarbete kan vara arbete t.ex. på en skidanläggning under vinterperioden.

I ert fall verkar det vara fråga om en säsongsanställning. Det korta svaret på din fråga är således att det är okej att anställa personen i fråga under perioden du angav i din fråga.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (788)
2021-06-08 Kan jag tillgodoräkna mig mina tidigare anställningar vid inlasning?
2021-06-03 Hur lång får en provanställning vara?
2021-06-01 Provanställning och uppsägningstid
2021-06-01 Vilken uppsägningstid gäller under en provanställning?

Alla besvarade frågor (93077)