Säsonganställning

2016-03-22 i Anställningsformer
FRÅGA
Hur många dagar har en säsongsanställd rätt till? som anställs från 11 mars tom 11 november
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

De grundläggande reglerna om anställningsskydd finns i lagen om anställningsskydd här. En säsongsanställning är en typ av tidsbegränsad anställning, 5 § LAS. En tidsbegränsad anställning är en sådan anställningsform som innebär att din arbetsgivare kan bestämma fritt, inom ramen för vad som står i era personliga anställningsavtal eller vad som är reglerat i ett kollektivavtal, över hur mycket ni får arbeta. När du får tillgång till ditt anställningsavtal är det därför viktigt att du kontrollerar hur många timmar i veckan din arbetsgivare har för avsikt att du ska arbeta under din säsonganställning. Mitt personliga råd är därför att ta kontakt med din arbetsgivare och diskutera med denne vad som gäller för din anställning.

I enlighet med 6c § LAS ska arbetsgivaren senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Arbetsgivaren måste då lämna uppgifter om längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Malin Andreasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll