Särskilt gåvovillkor vid bostadsrättsöverlåtelse

2016-03-29 i Gåva
FRÅGA
Min mor vill skänka sin bostadsrätt till sina 5 barn såsom gåva men vill behålla besittnings rätten livet ut. Går det att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör gåvobrev. I gåvobrevet kan uppställas villkor som anger när en gåva ska genomföras. När gåvogivaren uppställer ett gåvobrev kan givaren i brevet uppställa villkor som kommer att gälla i förhållande till gåvomottagaren. Ett sådant villkor kan vara att gåvomottagaren måste uppnå en viss ålder för att få besittning av gåvan, etc. Om din mor uppställer ett villkor om att hon ska ha fortsatt besittningsskydd fram till hennes död kommer detta villkor att gälla mot hennes fem barn.

Jag noterade att det är en bostadsrätt din mor vill/kommer att överlåta. Så länge som din mor följer kraven som anges i 6 kap. 4 §

bostadsrättslagen borde några problem inte uppstå. Det är även viktigt att din mor meddelar bostadsrättsföreningen hon är medlem i om överlåtelsen.

Som svar på din fråga, din mor kommer att kunna överföra bostaden som gåva till hennes fem barn under villkoret att hon har besittningsrätt över bostaden fram till hennes död.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan Erdogan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (664)
2020-10-13 Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?
2020-10-13 Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?
2020-10-04 Gåva till barn med utländsk medborgarskap
2020-09-30 Måste jag betala gåvoskatt?

Alla besvarade frågor (85300)